Môi Giới Định Giá, Quản Lý Điều Hành Sàn Giao Dịch BĐS

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển GTVT - TRANCONCEN

302 A9 Đại học GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Điều Hành Sàn Giao Dịch BĐS

Căn cứ Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản, điều 11 nêu rõ: "Bắt đầu từ 01/01/2009, tất cả cá nhân tổ chức tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải tham gia khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận của đơn vị đào tạo về môi giới, định giá bất động sản, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản". Căn cứ Công văn số 49/BXD-QLN ngày 31/5/2011 của Bộ xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản. Căn cứ quyết định số 1253/QĐ-ĐHGTVT ngày 22/6/2011 của Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc giao nhiệm vụ cho trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải tuyển sinh và đào tạo các khoá học về Bất động sản.

Đối Tượng Tham Gia

- Nhân viên các công ty, tổ chức kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp xây dựng, tổ chức thẩm định giá, kiểm toán bất động sản, ngân hàng thương mại...
- Những người môi giới tư nhân và/ hoặc có tổ chức
- Sinh viên chuyên ngành
- Học viên tự do có nhu cầu và đủ năng lực và trình độ theo học

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Đào tạo môi giới định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Điều Hành Sàn Giao Dịch BĐS


Chương trình học gồm 3 module chính với chi phí như sau:
- Module 1: Môi giới Bất động sản 1350000
- Module 2: Định giá Bất động sản 1800000
- Module 3: Quản lý, điều hành sàn giao dịch Bất động sản 1350000

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển GTVT - TRANCONCEN
302 A9 Đại học GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển Giao Thông V
Điện thoại: (04)3766 4053
Website: http://www.tranconcen.edu.vn - Email: contact@Tranconcen.edu.vn
Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải được thành lập ngày 18/8/1995 theo quyết định số 2828/QĐ-BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và được Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường cấp đăng ký hoạt động KHCN số 438 ngày 12/12/1995. Mới đây, Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp đổi giấy đăng ký hoạt động KHCN số A-994 tháng 9 năm 2011 với các chức năng Nghiên cứu triển khai & ứng dụng các thành tựu KHCN trong lĩnh vực GTVT; tư vấn về KHCN đối với các dự án phát triển GTVT; và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn & phổ biến những thành tựu mới về KHCN trong lĩnh vực GTVT, quy hoạch, quản lý & Kinh doanh, môi giới, định giá bất động sản & điều hành sàn giao dịch bất động sản. Là một cơ quan trực thuộc trường Đại học Giao thông Vận tải được biên chế trong Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, trung tâm là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải với thực tiễn quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh của các cơ quan và doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải ở Việt Nam. Các lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động tư vấn, đào tạo: Quy hoạch tích hợp đô thị - giao thông; quản lý giao thông vận tải & Logistics; quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải; quy hoạch và quản lý vận tải hành khách công cộng...
Đồng bộ tài khoản