Nâng Cao Tiếng Anh

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển GTVT - TRANCONCEN

302 A9 Đại học GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nâng Cao Tiếng Anh

Bạn muốn học Tiếng Anh một cách bài bản, khoa học? Bạn muốn củng cố lại những kiến thức Tiếng Anh cơ bản? Bạn muốn xây dựng nền tảng vững chắc cho quá trình học tiếp theo? Bạn muốn rèn luyện phản xạ khi giao tiếp bằng Tiếng Anh. Hãy đến với khóa học "Nâng Cao Tiếng Anh" của Trung Tâm tư Vấn phát triển Giao thông Vận tải khóa học này sẽ giúp các bạn học nâng cao các kỹ năng cho học viên hướng đến mục tiêu tự tin trong giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Đối Tượng Tham Gia

Cán bộ nhân viên muốn nâng cao trình độ Tiếng Anh

Thời Lượng

Thời lượng theo quy định của khóa học Nâng cao Tiếng Anh

Nội Dung Khóa Học Nâng Cao Tiếng Anh


- Tập trung nâng cao các kỹ năng nghe nói đọc viết
- Thực hành và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình giao tiếp

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển GTVT - TRANCONCEN
302 A9 Đại học GTVT, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển Giao Thông V
Điện thoại: (04)3766 4053
Website: http://www.tranconcen.edu.vn - Email: contact@Tranconcen.edu.vn
Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải được thành lập ngày 18/8/1995 theo quyết định số 2828/QĐ-BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và được Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường cấp đăng ký hoạt động KHCN số 438 ngày 12/12/1995. Mới đây, Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp đổi giấy đăng ký hoạt động KHCN số A-994 tháng 9 năm 2011 với các chức năng Nghiên cứu triển khai & ứng dụng các thành tựu KHCN trong lĩnh vực GTVT; tư vấn về KHCN đối với các dự án phát triển GTVT; và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn & phổ biến những thành tựu mới về KHCN trong lĩnh vực GTVT, quy hoạch, quản lý & Kinh doanh, môi giới, định giá bất động sản & điều hành sàn giao dịch bất động sản. Là một cơ quan trực thuộc trường Đại học Giao thông Vận tải được biên chế trong Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, trung tâm là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải với thực tiễn quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh của các cơ quan và doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải ở Việt Nam. Các lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động tư vấn, đào tạo: Quy hoạch tích hợp đô thị - giao thông; quản lý giao thông vận tải & Logistics; quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải; quy hoạch và quản lý vận tải hành khách công cộng...
Đồng bộ tài khoản