Nâng Cao Trí Tuệ Cảm Xúc

Công Ty Tư Vấn Đào Tạo Unity

Tầng 2, Tòa nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nâng Cao Trí Tuệ Cảm Xúc

Trong công việc, bạn cần dùng trí tuệ cảm xúc để hòa hợp và làm việc tốt với mọi người. Nếu mọi thành viên trong một nhóm đều cố gắng rèn luyện nâng cao trí tuệ cảm xúc của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ có một nhóm làm việc rất gắn kết và hiệu quả... Như vậy, trí tuệ cảm xúc là một yếu tố quan trọng để giúp mỗi cá nhân cũng như nhóm thành công hơn.
Sau khóa học, học viên có thể:
- Hiểu trí tuệ cảm xúc là gì và tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc.
- Nhận biết đặc điểm và hành vi của những người có chỉ số cảm xúc cao.
- Đánh giá được trí tuệ cảm xúc của bạn.
- Xác định các kỹ năng cần thiết giúp bạn nâng cao trí tuệ cảm xúc.
- Lập kế hoạch cho bản thân để rèn luyện nâng cao trí tuệ cảm xúc mỗi ngày.

Đối Tượng Tham Gia

- Tất cả các cá nhân quan tâm đến khoá học "Nâng cao trí tuệ cảm xúc"

Thời Lượng

1 ngày

Nội Dung Khóa Học Nâng Cao Trí Tuệ Cảm Xúc


- Nội dung chương trình
+ Giới thiệu trí tuệ cảm xúc
+ Định nghĩa trí tuệ cảm xúc
+ Tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc
+ Chân dung của một người có trí tuệ cảm xúc
- Các nhân tố cơ bản của trí tuệ cảm xúc
+ Khả năng hiểu cảm xúc
+ Khả năng quản lý cảm xúc hiệu quả
+ Khả năng ứng dụng cảm xúc hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề & ra quyết định
+ Khả năng tạo cảm xúc cần thiết để động viên bản thân
- Nâng cao trí tuệ cảm xúc
+ Trí tuệ cảm xúc của bạn
+ Xác định những điểm mạnh và những điểm cần phát triển thêm để nâng cao trí tuệ cảm xúc
+ Các kỹ năng giúp nâng cao trí tuệ cảm xúc
+ Kế hoạch hành động cho mỗi cá nhân

Công Ty Tư Vấn Đào Tạo Unity
Tầng 2, Tòa nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)73020168 - (08)73030168
Website: http://www.unity.com.vn - Email: contact@unity.com.vn
Unity là công ty chuyên ngành Tư vấn, Đào tạo và Phát triển Nghề nghiệp. Đội ngũ Giảng viên của Unity được tổ chức toàn cầu chứng nhận về các công cụ tâm lý ứng dụng trong chương trình huấn luyện. Khóa học của Unity không chỉ tập trung lý thuyết mà chú trọng đến tính thực tiễn và ứng dụng. Khóa học luôn có các công cụ ứng dụng hiệu quả và cụ thể cho học viên. Đặc biệt, Unity luôn sử dụng chương trình huấn luyện có bản quyền của Mỹ về nhiều công cụ tâm lý ứng dụng nổi tiếng (Tâm Lý - Hình Học, MBTI, TKI - ứng dụng giải quyết mâu thuẫn …)
Đồng bộ tài khoản