Năng Lượng - Thông Tin - Hệ Chính Quy

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Năng Lượng - Thông Tin

Trước nhu cầu xã hội về đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, Ngành đào tạo về kỹ sư hạ tầng đô thị được thành lập và đào tạo tại Khoa Kỹ thuật đô thị, trường đại học kiến trúc TPHCM. Bộ môn Năng Lượng – Thông Tin là một trong ba bộ môn của Khoa, nhiệm vụ của bộ môn là đào tạo những kỹ sư kỹ thuật đô thị, những người có thể tham gia vào giải quyết những vấn đề cung cấp điện, thông tin, giải quyết các vấn đề về mạng điện hiện hữu gây mất mỹ quan đô thị. Mặc dù, bộ môn mới thành lập tuy nhiên đã đạt nhiều thành tựu đáng kể trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể và xã hội. Sau khi hoàn thành chương trình học các học viên, sinh viên sẽ được:
- Trang bị kiến thức và kỹ năng về quy hoạch hệ thống cung cấp điện, phối hợp các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị với nhau
- Sinh viên nắm được các yêu cầu về công tác thiết kế, quản lý, thi công hệ thống điện, thông tin nói riêng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung
- Sinh viên có đủ kiến thức và năng lực làm việc trong các cơ quan sở ban ngành về quy hoạch, quản lý hệ thống hạ tầng

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của ngành Năng Lượng - Thông Tin - Hệ Chính Quy

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Năng Lượng - Thông Tin


- Học kỳ 1 gồm 7 môn 15 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 1, Toán cao cấp 1, Vẽ kỹ thuật,...)
- Học kỳ 2 gồm 6 môn 16 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 2, Toán cao cấp 2, Nguyên lý quy hoạch,...)
- Học kỳ 3 gồm 7 môn 16 tín chỉ (Tư tưởng HCM, Toán cao cấp 3, Kỹ thuật điện,...)
- Học kỳ 4 gồm 9 môn 14 tín chỉ (Đường lối CM của Đảng CSVN, Sức bền vật liệu 1, Đồ án cơ sở Kiến trúc - Quy hoạch,...)
- Học kỳ 5 gồm 6 môn 14 tín chỉ (Giáo dục thể chất 5, Cơ đất - nền móng, Cơ học kết cấu,...)
- Học kỳ 6 gồm 5 môn 14 tín chỉ (Ngoại ngữ chuyên ngành KTĐT, Quy hoạch mạng năng lượng đô thị, Kết cấu hạ tầng,...)
- Học kỳ 7 gồm 6 môn 16 tín chỉ (Quy hoạch công trình ngầm đô thị, Đồ án cấp thoát nước đô thị, Cây xanh đô thị,...)
- Học kỳ 8 gồm 3 môn bắt buộc (9 tín chỉ) và 6 môn tự chọn (Thiết kế mạng điện đô thị, Thiết kế mạng thông tin đô thị, Tính toán ngắn mạch bảo vệ Rơle,...)
- Học kỳ 9 gồm 3 môn bắt buộc (9 tín chỉ) và 6 môn tự chọn (Thi công công trình điện, Đồ án thiết kế mạng điện đô thị, Đồ án thiết kế mạng thông tin đô thị,...)
- Học kỳ 10 gồm 3 môn 14 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp ngành KTĐT, Đề cương trước tốt nghiệp, Đồ án Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Đô thị,...)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản