Ngành Chăn Nuôi

Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ - SAC

Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Chăn Nuôi

Chương trình đào tạo cử nhân CĐ ngành chăn nuôi giúp sinh viên có kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, Powerpoint, khai thác thông tin từ Internet…
- Được trang bị kỹ năng nghề nghiệp về xây dựng chương trình phát triển chăn nuôi, thực hành tốt các kỹ năng nghề nghiệp thuộc kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi thú y với ba nhóm kỹ năng chính là giống, thức ăn và thú y để thực hiện tốt các quy trình chăn nuôi và kiểm soát bệnh tật ở cơ sở sản xuất.
- Có khả năng nghiên cứu, chọn lựa và chuyển giao các kỹ thuật và công nghệ ngành chăn nuôi thú y vào sản xuất và biết tìm các giải pháp kỹ thuật và công nghệ phù hợp cho những cơ sở chăn nuôi có quy mô và trình độ khác nhau.
- Được trang bị những kỹ năng về tổ chức quản lý điều hành một đơn vị sản xuất (trang trại nhỏ lẻ, doanh nghiệp) với các kỹ năng then chốt về quản lý và điều hành công tác giống, dinh dưỡng thức ăn và thú y.
- Được trang bị các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm nhằm tiếp cận dễ dàng với các đối tượng phục vụ và phát huy được sự đóng góp của những người cùng làm việc để đạt hiệu quả công tác tốt nhất có thể.
- Xây dựng được mô hình chăn nuôi và đánh giá hiệu quả bền vững của mô hình ở cấp thôn bản.
- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong sản xuất (kỹ năng xử lý tình huống).

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Chăn Nuôi


- Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh
- Khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo
- Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng
- Tin học: Trang bị kiến thức về tin học và sử dụng được một số phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành
- Tiếng Anh
- Kiến thức cơ bản về toán, hóa để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức cơ sở và chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn
- Kiến thức sâu hơn về các nguyên lý sinh học của các kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi, thú y thể hiện trong các kiến thức của các môn cơ sở như sinh lý, sinh hóa, di truyền chọn giống, dinh dưỡng gia súc, thú y học và các môn học cơ sở khác
- Am hiểu sâu sắc khối kiến thức chuyên ngành như: chăn nuôi gia súc nhai lại (trâu, bò, dê, cừu) chăn nuôi gia súc dạ dày đơn như lợn, gia cầm và kiến thức thú y liên quan đến các bệnh của từng nhóm gia súc kể trên. Kiến thức của các môn học ngoài ngành quan trọng khác như: kinh tế nông nghiệp, khuyến nông và phát triển nông thôn

Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ - SAC
Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ
Điện thoại: (073)3850136
Website: http://www.sac.edu.vn - Email: info@sac.edu.vn
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được thành lập theo Quyết định số 479 / QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ. Trường tọa lạc tại Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ được thành lập theo Quyết định số 2360 NN-TCCB/QĐ, ngày 30 tháng 12 năm 1996, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trường Trung học Thủy lợi 3 (Bộ Thủy lợi trước đây) và Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Long Định (Bộ Nông nghiệp trước đây).
Trong đó, Trường Trung học Thủy lợi 3 (Bộ Thủy lợi trước đây) thành lập và hoạt động từ ngày 29/06/1976, ngay sau năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam 1975, tọa lạc tại Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang. Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Long Định có tiền thân là Trường Trung cấp Nông nghiệp, được thành lập và hoạt động từ năm 1974 tại chiến khu Lộc Ninh (Quân giải phóng gọi là R). Sau giải phóng Miền Nam, vào năm 1976, Trường được thành lập với tên là Trường Trung học kỹ thuật nông nghiệp Long Định, tọa lạc tại Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Như vậy, cho tới ngày 28/01/2008, ngày thành lập Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Trường đã có trên 32 năm kinh nghiệm đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp, công nhân, chuyển giao kỹ thuật các ngành kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp ở Nam Bộ. Riêng 10 năm của Trường Trung học Dạy nghề - Nông nghiệp và PTNT Nam Bộ, Trường đã đào tạo gần 12 000 cán bộ kỹ thuật các bậc cho khu vực Nam Bộ.
Trường đã có quan hệ hợp tác về đào tạo với trên 50 cơ quan, trung tâm, trường học khắp vùng Nam Bộ để đào tạo theo yêu cầu của xã hội.
  • » Xem thêm

    • Với thành tích đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, kinh tế cho ngành Nông nghiệp trên 32 năm tại Nam Bộ, Trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quí của Nhà nước và Chính phủ: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba; Cờ Thi đua của Chính phủ ; một nhà giáo nhận danh hiệu: "Nhà giáo ưu tú"....

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản