Ngành Trồng Trọt

Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ - SAC

Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Trồng Trọt

Chương trình đào tạo ngành Ngành Trồng Trọt giúp sinh viên có được một số kỹ năng:
- Có khả năng làm việc theo nhóm, năng lực vận động nông dân, có khả năng chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Có năng lực thực hành vững vàng, thành thạo các kỹ năng chuyên môn thuộc lĩnh vực trồng trọt, hướng dẫn phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, chỉ đạo thực hiện quy trình canh tác các loại cây trồng nông nghiệp
- Lập và triển khai kế hoạch tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, các chế phẩm sử dụng nông nghiệp theo đúng qui định ngành
- Có khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong canh tác, sử dụng được các trang thiết bị phòng thí nghiệm để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất và nông sản

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Trồng Trọt


- Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước
- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
- Tin học
- Tiếng Anh
- Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức về toán, hóa học, sinh học, toán cao cấp, thống kê toán học ứng dụng trong nông lâm nghiệp
- Kiến thức về cơ sở và chuyên môn của ngành trồng trọt
- Kiến thức tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp đảm bảo hiệu quả kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường sinh thái đáp ứng yêu cầu hội nhập, có thể giải quyết và tư vấn các vấn đề chuyên môn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp
- Kiến thức về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cách sử dụng các loại vật tư nông nghiệp đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được một nền nông nghiệp sạch bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng
- Kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học để đề xuất, cộng tác và triển khai thực hiện các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn
- Kiến thức cơ bản về tổ chức, quản lý - hạch toán trong quá trình sản xuất, kinh doanh ở cơ sở công tác

Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ - SAC
Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ
Điện thoại: (073)3850136
Website: http://www.sac.edu.vn - Email: info@sac.edu.vn
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được thành lập theo Quyết định số 479 / QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ. Trường tọa lạc tại Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ được thành lập theo Quyết định số 2360 NN-TCCB/QĐ, ngày 30 tháng 12 năm 1996, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trường Trung học Thủy lợi 3 (Bộ Thủy lợi trước đây) và Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Long Định (Bộ Nông nghiệp trước đây).
Trong đó, Trường Trung học Thủy lợi 3 (Bộ Thủy lợi trước đây) thành lập và hoạt động từ ngày 29/06/1976, ngay sau năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam 1975, tọa lạc tại Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang. Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Long Định có tiền thân là Trường Trung cấp Nông nghiệp, được thành lập và hoạt động từ năm 1974 tại chiến khu Lộc Ninh (Quân giải phóng gọi là R). Sau giải phóng Miền Nam, vào năm 1976, Trường được thành lập với tên là Trường Trung học kỹ thuật nông nghiệp Long Định, tọa lạc tại Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Như vậy, cho tới ngày 28/01/2008, ngày thành lập Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Trường đã có trên 32 năm kinh nghiệm đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp, công nhân, chuyển giao kỹ thuật các ngành kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp ở Nam Bộ. Riêng 10 năm của Trường Trung học Dạy nghề - Nông nghiệp và PTNT Nam Bộ, Trường đã đào tạo gần 12 000 cán bộ kỹ thuật các bậc cho khu vực Nam Bộ.
Trường đã có quan hệ hợp tác về đào tạo với trên 50 cơ quan, trung tâm, trường học khắp vùng Nam Bộ để đào tạo theo yêu cầu của xã hội.
  • » Xem thêm

    • Với thành tích đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, kinh tế cho ngành Nông nghiệp trên 32 năm tại Nam Bộ, Trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quí của Nhà nước và Chính phủ: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba; Cờ Thi đua của Chính phủ ; một nhà giáo nhận danh hiệu: "Nhà giáo ưu tú"....

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản