Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học

Ngày nay khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển rất nhanh ở mọi lĩnh vực trên toàn thế giới, đặc biệt phải nói đến các lĩnh vực thông tin và truyền thông, vật liệu, y học và hóa học đã và đang phát triển một cách mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ít phục vụ cho con người, làm cho cuộc sống ngày càng an toàn và hiện đại hơn. Đứng trước bối cảnh đó khoa công nghệ hóa học thuộc trường cao đẳng Công Thương phải xác định được rằng, đây là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đáp ứng được các nhu cầu của xã hội. Chương trình giảng dạy với nhiều giáo viên có kinh nghiệm sẽ giúp các em có kỹ năng thu thập, tính toán, đánh giá và sử dụng những đại lượng hóa học cơ bản về nhiệt động hóa học, về động hóa học, kỹ năng thực hành thí nghiệm hóa học, xử lý, phân tích và sử dụng hiệu quả kết quả thu được, có kỹ năng về công nghệ, nhận biết, lựa chọn chủng loại thiết bị, vận hành, đánh giá, có khả năng cải tiến các thiết bị trong công nghệ hóa học, khả năng cải tiến và phát triển sản phẩm và tiếp cận qui trình công nghệ mới trong sản xuất, có kỹ năng đo lường, điều khiển và tự động hóa trong sử dụng, sản xuất hóa chất, nắm được các qui trình công nghệ điển hình trong sản xuất hóa chất cơ bản.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học


- Kiến thức giáo dục đại cương 60 đvht
+ Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mac – Lenin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
+ Toán ứng dụng.
+ Vật lý đại cương.
+ Hóa đại cương.
+ Nhập môn tin học.
+ Pháp luật đại cương.
+ Tiếng Việt thực hành.
+ Kinh tế học đại cương.
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+ Kỹ thuật phòng thí nghiệm.
+ An toàn và môi trường công nghiệp.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Kỹ thuật điện.
+ Phân tích hữu cơ.
+ Hóa vô cơ.
+ Hóa phân tích.
+ Thí nghiệm hóa phân tích.
+ Hóa hữu cơ.
+ Thí nghiệm hóa hữu cơ.
+ Hóa lý.
+ Quá trình và thiết bị hóa học.
+ Hóa keo.
+ Hóa polime.
+ 1 Kỹ thuật tổng hợp hữu cơ.
+ Anh văn chuyên ngành.
+ Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp.
+ Kỹ thuật nhuộm và in hoa.
+ Các phương pháp phân tích sắc ký.
+ Kỹ thuật sản xuất các sản phẩm nhựa.
+ Công nghệ sản xuất hương liệu mỹ phẩm.
+ Kỹ thuật xenlulo – giấy.
+ Kỹ thuật sản xuất phân bón.
+ Đồ án môn học chuyên ngành.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản