Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC

20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá là rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành tài chính, chuyên ngành ngân hàng, chuyên ngành phân tích tài chính, kinh tế học tài chính. Ngành học đang rất cần nguồn nhân lực có trình độ và được đào tạo bài bản. Nắm bắt được nhu cầu này trường Công Thương đã có chương trình giảng dạy với chất lượng tốt đảm bảo yêu cầu của các doanh nghiệp. Với chương trình học sinh viên sẽ nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý kinh doanh, các kiến thức về Tài chính – Ngân hàng, marketing, kế toán và kinh tế thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường quốc tế. Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, bộ tài chính. Nhiệm vụ của người tốt nghiệp ở lĩnh vực này là định hướng các chiến lược chính sách, chính sách tiền tệ cũng như chính sách tài khóa cho chính phủ. Nó liên quan đến hai hoạt động điều hành chính sách cơ bản, đó là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, do đó có ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Có thể coi lưu chuyển tiền tệ giống như các mạch máu trong cơ thể vì nó có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động cho toàn bộ hệ thống chứ không phụ thuộc vào hiện tại nên triển vọng việc làm không bao giờ hạn hẹp.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức giáo dục đại cương.
+ Lý luận Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mac Lênin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
+ Pháp luật đại cương.
+ Soạn thảo văn bản.
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm.
+ Anh văn.
+ Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Kinh tế vi mô.
+ Pháp luật kinh tế.
+ Nguyên lý thống kê.
+ Nguyên lý kế toán.
+ Quản trị học.
+ Marketing căn bản.
+ Tài chính học.
+ Tiền tệ - ngân hàng.
+ Tài chính quốc tế.
+ Thị trường tài chính.
+ Thị trường chứng khoán.
+ Kế toán ngân hàng.
+ Thống kê doanh nghiệp.
+ Kế toán tài chính.
+ Kiểm toán.
+ Quản trị ngân hàng thương mại.
+ Thuế.
+ Phân tích hoạt động kinh doanh.
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.
+ Hoạch định ngân sách vốn đầu tư.
+ Toán tài chính
+ Thẩm định tín dụng.
+ Quản trị tài chính.
+ Luật ngân hàng.

Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh - HITC
20 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)37313631
Website: http://hitu.edu.vn - Email: phongdaotao.ces@gmail.com
Giai đoạn 1 từ 20/10/1976 đến 30/07/1991: Giai đoạn này trường mang tên trường kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc bộ công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý làm việc trong ngành công nghiệp nhẹ khu vực Miền Nam với các chức danh tổ trưởng sản xuất, chuyền trưởng, giám đốc xí nghiệp, thuộc bộ công nghiệp nhẹ.
Giai đoạn 2 từ 30/07/1991 đến 27/12/2000: Trường được nâng cấp, phát triển thành Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nhẹ Thủ Đức trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo ngành với trình độ TCCN, Trung học nghề và công nhân kỹ thuật. Đào tạo bậc cao đẳng chính quy (liên kết).
Giai đoạn 3 từ 27/12/2000 đến 20/01/2009: Trường được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II, trực thuộc bộ công nghiệp, được giao thêm các nhiệm vụ sau: Đào tạo trình độ cao đẳng, chính quy và tại chức, đào tạo trung cấp nghề, đào tạo liên thông thí điểm với 3 ngành Kế toán, công nghệ dệt, công nghệ kỹ thuật cơ khí. Liên kết với các trường đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.
Giai đoạn 4 từ 20/01/2009 đến nay: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ công thương. Đây là thời điểm của giai đoạn phát triển nâng cấp thành trường Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh
Đồng bộ tài khoản