Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng Công - LTĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật XD

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân liên thông Đại học Công nghệ xây dựng sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, công ty tư vấn thiết kế xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng... với các chức danh kỹ thuật viên, giám sát thi công, nhân viên, cán sự phòng kỹ thuật, kế hoạch, phòng dự án... và có thể làm công tác quản lý các tổ, đội sản xuất, thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng có nhu cầu học tập lên trình độ đại học

Thời Lượng

1,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật XD


- Kiến thức cơ sở
+ Sức bền vật liệu
+ Địa chất thủy văn ứng dụng
+ Tin học trong địa chất thủy văn ứng dụng
+ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
+ Tin học ứng dụng (SAP)
+ Soạn thảo văn bản

- Kiến thức ngành
+ Tiếng anh chuyên ngành
+ Nguyên lý qui hoạch
+ Kết cấu bê tông cốt thép CTDD
+ Kết cấu thép nhà CN
+ Kinh tế ngành xây dựng
+ Công trình thủy
+ Nhà nhiều tầng
+ Quy hoạch đô thị
+ Quản lý dự án xây dựng
+ Cấp thoát nước xử lý nước thải
+ Công trình giao thông
+ Cấu kiện bê tông đặc biệt

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản