Ngành Tin Học Ứng Dụng - Hệ CĐ

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tin Học Ứng Dụng

Kiến thức chuyên ngành: Nắm được các kiến thức cơ sở ngành tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các học phần chuyên ngành, dễ dàng tiếp cận với công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu xã hội. Có kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu xã hội, thị trường lao động về công nghệ thông tin như: Kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, biết phân tích thiết kế hệ thống thông tin, khai thác sử dụng Internet, thiết lập được các kết nối ngoại vi, quản lý điều hành mạng máy tính, có kiến thức để lắp đặt sửa chữa bảo trì hệ thống máy tính ....

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tin Học Ứng Dụng


- Các kiến thức về cấu trúc máy tính cá nhân, Hệ thống mạng máy tính
- Căn bản và chuyên sâu về một số ngôn ngữ lập trình thông dụng.
- Sử dụng các phần mềm ứng dụng: văn phòng, đồ họa, xử lý ảnh, thiết kế hệ thống mạng...
- Thiết kế - quản trị mạng máy tính
- Tiếng anh
- Thực tập
- Tốt nghiệp

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản