Ngành Tin Học - LTĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tin Học

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các Doanh nghiệp, các tổ chức có trang bị hệ thống máy vi tính để quản lý công việc, với nhiệm vụ cụ thể sau: Về chuyên môn kỹ thuật:
- Về lý thuyết:
+ Đào tạo đủ kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhằm quản lý và lập trình, khai thác hiệu quả các hệ thống máy tính tại cơ quan.
+ Trang bị cho học sinh kỹ thuật lập trình trên các ngôn ngữ lập trình, các kỹ năng phân tích hệ thống thông tin về quản lý ở cơ quan, + kỹ năng sử dụng các phương tiện kết nối viễn thông để khai thác thông tin.
- Về thực hành:
+ Tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những hư hỏng thông thường.
+ Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ công việc cho công tác quản lý văn phòng.
+ Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý, thiết kế Web, đồ họa, quản trị mạng.

Đối Tượng Tham Gia

Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng có nhu cầu học tập lên trình độ đại học

Thời Lượng

1,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tin Học


Nội dung đào tạo:
- Kỹ thuật viên tin học.
- Huấn luyện, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các loại máy tính.
- Sửa chữa phần cứng, ứng dụng và thiết lập, cài đặt các phần mềm.
- Quản trị mạng. Thiết kế Web, thiết kế Đồ họa (Photoshop, Corel).
- Có khả năng khai thác và ứng dụng các thao tác với máy tính trong môi trường tin học khác nhau.

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản