Ngành Kế Toán - LTĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán. Sinh viên có thể làm kế toán, kiểm toán kiểm soát nội bộ, thiết lập thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu, xây lắp, nông nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý nhà nước về thuế, tài chính, công ty kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán và thuế...

Đối Tượng Tham Gia

Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng có nhu cầu học tập lên trình độ đại học.

Thời Lượng

1,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Kiến thức ngành và chuyên ngành
+ Luật kinh tế
+ Thuế
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
+ Kế toán tài chính 1
+ Kế toán tài chính 2
+ Kế toán chi phí
+ Hệ thống thông tin kế toán 1
+ Kiểm toán
+ Kế toán tài chính 3
+ Kế toán hành chính sự nghiệp
+ Kế toán Mỹ
+ Kế toán quản trị
+ Phân tích hoạt động kinh doanh
+ Hệ thống thông tin kế toán 2
+ Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản