Ngành Giáo Dục Mầm Non

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Long An - CĐSP LA

934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non

Chương trình Giáo dục cao đẳng Sư phạm (CĐSP) ngành giáo dục Mầm non đào tạo người học có trình độ CĐSP chuyên ngành Mầm non có kiến thức, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, biết tôn trọng luật pháp và các quy định nơi làm việc, có sức khỏe và khả năng làm việc cũng như khả năng không ngừng học tập vươn lên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu của mục tiêu giáo dục. Mục tiêu đào tạo giáo viên có trình độ CĐSP ngành Giáo dục mầm non, có khả năng đảm nhận công việc chăm sóc và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời tạo nền tảng cho việc học tập vươn lên của cá nhân đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển giáo dục của xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non


Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị, tâm lí giáo dục, tin học, tiếng Anh, giáo dục Thể chất, quốc phòng - an ninh…Người học còn được trang bị những kiến thức cơ sở, kỹ năng chuyên ngành về chăm sóc và giáo dục trẻ tuổi mầm non.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Long An - CĐSP LA
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An
Người liên hệ: Cao Đẳng Sư Phạm Long An
Điện thoại: 0723512281
Website: http://www.caodanglongan.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Long An (CĐSP LA) được thành lập từ tháng 12/1976. Hơn 34 năm thực hiện nhiệm vụ chính - đào tạo cho tỉnh đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên, trường đã cung cấp cho Ngành giáo dục Long An trên 20.000 giáo viên, góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực của ngành trong những năm đầu sau giải phóng cũng như trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Bên cạnh việc thường xuyên nâng cao chất lượng giảng dạy, trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên. Hiện đã có 3 tiến sĩ 27 thạc sĩ đang công tác và nhiều thầy cô đang học sau đại học. Tại trường, nhiều năm qua đã đào tạo các lớp ngoài sư phạm với đủ trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học (Xây dựng, Khuyến nông, Địa chính, Môi trường, Anh văn , Tin học…) Trong tương lai, trường CĐSP LA sẽ liên kết với một số trường thuộc ngành sư phạm trong nước, đào tạo liên thông, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Tỉnh nhà. Trường CĐSP LA là nơi duy nhất trong Tỉnh có đủ tư cách cấp Chứng chỉ sư phạm cho Cử nhân các ngành ngoài sư phạm tốt nghiệp ở các trường ngoài tỉnh, nay trở về, có nhu cầu được tuyển dụng, trở thành giáo viên Tỉnh nhà. Bằng trung cấp, Bằng cử nhân Cao đẳng chính quy, tại chức cấp cho sinh viên (SV), học viên (HV) tốt nghiệp nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản