Cử Nhân Cao Đẳng Tiếng Anh

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Long An - CĐSP LA

934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Tiếng Anh

Sau khi tốt nghiệp hệ Cao đẳng tiếng Anh sinh viên có thể tiếp tục học liên thông lên đại học theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT, THBT, hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Tiếng Anh


- Kiến thức giáo dục đại cương.
+ Lý luận Triết học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Khoa học xã hội.
+ Ngoại ngữ.
+Toán – Tin học - Khoa học tự nhiên.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức chuyên ngành
+ Nghe - Nói - Đọc - Viết.
+ Văn hóa Anh.
+ Nghệ thuật hùng biện
+ Luyện dịch.
+ Văn hóa Mỹ.
+ Kỹ năng phiên dịch.
+ Anh văn thương mại.
+ Anh văn văn phòng.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Long An - CĐSP LA
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An
Người liên hệ: Cao Đẳng Sư Phạm Long An
Điện thoại: 0723512281
Website: http://www.caodanglongan.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Long An (CĐSP LA) được thành lập từ tháng 12/1976. Hơn 34 năm thực hiện nhiệm vụ chính - đào tạo cho tỉnh đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên, trường đã cung cấp cho Ngành giáo dục Long An trên 20.000 giáo viên, góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực của ngành trong những năm đầu sau giải phóng cũng như trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Bên cạnh việc thường xuyên nâng cao chất lượng giảng dạy, trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên. Hiện đã có 3 tiến sĩ 27 thạc sĩ đang công tác và nhiều thầy cô đang học sau đại học. Tại trường, nhiều năm qua đã đào tạo các lớp ngoài sư phạm với đủ trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học (Xây dựng, Khuyến nông, Địa chính, Môi trường, Anh văn , Tin học…) Trong tương lai, trường CĐSP LA sẽ liên kết với một số trường thuộc ngành sư phạm trong nước, đào tạo liên thông, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Tỉnh nhà. Trường CĐSP LA là nơi duy nhất trong Tỉnh có đủ tư cách cấp Chứng chỉ sư phạm cho Cử nhân các ngành ngoài sư phạm tốt nghiệp ở các trường ngoài tỉnh, nay trở về, có nhu cầu được tuyển dụng, trở thành giáo viên Tỉnh nhà. Bằng trung cấp, Bằng cử nhân Cao đẳng chính quy, tại chức cấp cho sinh viên (SV), học viên (HV) tốt nghiệp nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản