Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Long An - CĐSP LA

934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Mỹ Thuật

Chương trình cao đẳng sư phạm mỹ thuật được thiết kế nhằm đào tạo người học có trình độ cao đẳng chuyên ngành sư phạm mỹ thuật, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định nơi làm việc, có sức khỏe và khả năng giảng dạy bộ môn mỹ thuật; đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu giáo dục của xã hội. Mục tiêu đào tạo các giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm chuyên ngành mỹ thuật để đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy bộ môn mỹ thuật ở các trường tiểu học, THCS, các cơ sở giáo dục đào tạo và đồng thời có khả năng học tập vươn lên liên thông với trình độ đại học chuyên ngành sư phạm mỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục của tỉnh nhà.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT

Thời Lượng

36 tháng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Mỹ Thuật


Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về Mỹ thuật, tiếng Anh, chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng- an ninh, phương pháp giảng dạy bộ môn mỹ thuật…Người học còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên môn về mỹ thuật và có khả năng giảng dạy.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Long An - CĐSP LA
934 Quốc lộ 1, Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An
Người liên hệ: Cao Đẳng Sư Phạm Long An
Điện thoại: 0723512281
Website: http://www.caodanglongan.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Long An (CĐSP LA) được thành lập từ tháng 12/1976. Hơn 34 năm thực hiện nhiệm vụ chính - đào tạo cho tỉnh đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên, trường đã cung cấp cho Ngành giáo dục Long An trên 20.000 giáo viên, góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực của ngành trong những năm đầu sau giải phóng cũng như trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Bên cạnh việc thường xuyên nâng cao chất lượng giảng dạy, trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên. Hiện đã có 3 tiến sĩ 27 thạc sĩ đang công tác và nhiều thầy cô đang học sau đại học. Tại trường, nhiều năm qua đã đào tạo các lớp ngoài sư phạm với đủ trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học (Xây dựng, Khuyến nông, Địa chính, Môi trường, Anh văn , Tin học…) Trong tương lai, trường CĐSP LA sẽ liên kết với một số trường thuộc ngành sư phạm trong nước, đào tạo liên thông, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Tỉnh nhà. Trường CĐSP LA là nơi duy nhất trong Tỉnh có đủ tư cách cấp Chứng chỉ sư phạm cho Cử nhân các ngành ngoài sư phạm tốt nghiệp ở các trường ngoài tỉnh, nay trở về, có nhu cầu được tuyển dụng, trở thành giáo viên Tỉnh nhà. Bằng trung cấp, Bằng cử nhân Cao đẳng chính quy, tại chức cấp cho sinh viên (SV), học viên (HV) tốt nghiệp nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản