Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

Trường CĐ Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III - CVCT3

73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để đảm nhận công tác tại các vị trí:
- Nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ chỉ cần một kế toán,
- Nhân viên kế toán bộ phận (kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán chi phí giá thành, kế toán bán hàng, kế toán tiền lương,…) trong các doanh nghiệp vừa và lớn.
- Nhân viên kiểm toán nội bộ.
Ngoài ra, người học tốt nghiệp còn có thể kiêm nhiệm các công tác hành chính văn phòng, thủ kho, thủ quỹ, thống kê.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương đã qua kì xét tuyển của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp


- Anh văn chuyên ngành
- Kinh tế vĩ mô
- Lý thuyết thống kê
- Lý thuyết tài chính tiền tệ
- Quản trị doanh nghiệp
- Thống kê doanh nghiệp
- Tài chính doanh nghiệp
- Kế toán doanh nghiệp
- Thực tập nghề nghiệp
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Kế toán quản trị
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Kiểm toán
- Tin học kế toán
- Thực tập tốt nghiệp

Trường CĐ Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III - CVCT3
73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải
Điện thoại: (08)38605088
Website: http://cvct3.edu.vn - Email: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn
Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Nhiệm vụ chính trị của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho ngành giao thông vận tải nói riêng và các thành phần kinh tế nói chung, góp phần thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là trường Cao đẳng nghề đa ngành đóng trên một khu vực kinh tế phát triển nhất của cả nước. Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao về kinh tế và kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Đồng bộ tài khoản