Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp - LTĐH

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH

59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán DN

Đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, nắm vững kiến thức chuyên ngành và các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội. Sinh viên khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các loại hình doanh nghiệp kinh nghiệm và ở bộ phận kế toán ở cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho những sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng nghề

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán DN


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+ Nguyên lý thống kê kinh tế
+ Nhập môn tài chính – tiền tệ
+ Nguyên lý kế toán
- Kiến thức ngành và chuyên ngành
+ Luật kinh tế
+ Thuế
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
+ Kế toán tài chính 1
+ Kế toán tài chính 2
+ Kế toán chi phí
+ Hệ thống thông tin kế toán 1
+ Kiểm toán
+ Kế toán tài chính 3
+ Kế toán hành chính sự nghiệp
+ Kế toán Mỹ
+ Kế toán quản trị
+ Phân tích hoạt động kinh doanh
+ Hệ thống thông tin kế toán 2
+ Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH
59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38295299
Website: http://www.ueh.edu.vn - Email: tchc@ueh.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tính khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản