Ngành Ngoại Thương - LTĐH

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH

59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngoại Thương

Chương trình chuyên ngành ngoại thương cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu có hiệu quả trong môi trường kinh doanh toàn cầu luôn thay đổi. Chương trình được thiết kế tập trung vào xây dựng chiến lược, ra quyết định, giải quyết vấn đề, và quản lý công nghệ để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của các nhà lãnh đạo kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có được những kiến thức đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của thị trường xuất nhập khẩu và sẽ phát triển các kỹ năng để tận dụng các cơ hội kinh doanh toàn cầu ngày nay.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho những sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng nghề

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngoại Thương


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+ Nguyên lý thống kê kinh tế
+ Nhập môn tài chính – tiền tệ
+ Nguyên lý kế toán
- Kiến thức ngành và chuyên ngành
+ Quản trị chiến lược
+ Quản trị nguồn nhân lực
+ Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
+ Quản trị tài chính
+ Phân tích hoạt động kinh doanh
+ Quản trị marketing
+ Kế toán quản trị
+ Thanh toán quốc tế
+ Logistics
+ Marketing quốc tế
+ Quản trị kinh doanh quốc tế
+ Quan hệ kinh tế quốc tế
+ Quản trị xuất nhập khẩu
+ Xây dựng dự án kinh doanh quốc tế
+ Tài chính quốc tế

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH
59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38295299
Website: http://www.ueh.edu.vn - Email: tchc@ueh.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tính khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản