Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp - LTĐH

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH

59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành QTKD Tổng Hợp

Đào tạo những nhà quản trị ở các cấp (managers) có năng lực và kỹ năng để thực hiện hoạt động tổ chức và điều hành các đơn vị kinh doanh thuộc khu vực công và tư một cách có hiệu quả. Các đơn vị kinh doanh này thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau từ sản xuất đến dịch vụ. Bên cạnh mục tiêu chung này, chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh tổng hợp còn chú trọng đến việc phát triển tư duy, tinh thần kinh doanh, năng lực nhận dạng và phát triển cơ hội kinh doanh của sinh viên tốt nghiệp để định hướng họ trở thành những doanh nhân (entrepreneurs), những con người có thể tự khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp cho riêng mình.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho những người đã tốt nghiệp các trường cao đẳng nghề khối ngành Kinh tế

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành QTKD Tổng Hợp


- Kiến thức cơ sở đại cương
+ Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+ Nguyên lý thống kê kinh tế
+ Marketing căn bản
+ Thanh toán quốc tế
- Kiến thức ngành và chuyên ngành
+ Kế toán quản trị
+ Quản trị học
+ Hành vi tổ chức
+ Lập kế hoạch kinh doanh
+ Thiết lập và thẩm định dự án
+ Nghiên cứu thị trường
+ Quản trị chiến lược
+ Quản trị nguồn nhân lực
+ Giao tiếp kinh doanh
+ Quản trị chất lượng
+ Quản trị tài chính
+ Quản trị sản xuất
+ Quản trị dự án
+ Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
+ Nghệ thuật lãnh đạo
+ Quản trị kinh doanh quốc tế
+ Quản trị rủi ro

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH
59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38295299
Website: http://www.ueh.edu.vn - Email: tchc@ueh.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tính khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản