Ngành Ngân Hàng - LTĐH

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH

59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân Chuyên ngành Ngân Hàng Tài Chính cho những người đã tốt nghiệp một trường đại học có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng, có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về Tiền tệ-Ngân hàng và Thị trường chứng khoán, đảm nhận công việc được giao trong ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về Tài chính-Ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Đại học loại hình đào tạo tại chức (không chính quy). Bằng tốt nghiệp này người học được tiếp tục học ở bậc cao hơn đó là học cao học và làm NCS.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho những sinh viên tốt nghiệp các Trường Cao đẳng nghề khối ngành Kinh tế

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngân Hàng


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+ Nguyên lý thống kê kinh tế
+ Nhập môn tài chính – tiền tệ
+ Nguyên lý kế toán
- Kiến thức ngành
+ Tài chính doanh nghiệp 1
+ Tài chính quốc tế
+ Thị trường tài chính
+ Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
+ Toán tài chính
+ Kế toán tài chính
+ Thuế
+ Nghiệp vụ ngân hàng ( Phần 1 và Phần 2)
+ Thanh toán quốc tế ( Phần 1 và Phần 2)
+ Nghiệp vụ ngân hàng trung ương
+ Kế toán ngân hàng
+ Phân tích và đầu tư chứng khoán
+ Thẩm định tín dụng
+ Quản trị ngân hàng thương mại

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH
59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38295299
Website: http://www.ueh.edu.vn - Email: tchc@ueh.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tính khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản