Ngành Kế Toán - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng - CKB

125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Trình bày đầy đủ chính xác các Nguyên lý của CN Mác Lê Nin, tư tưởng HCM, Lịch sử Cách mạng của Đảng cộng sản VN.
Vận dụng Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, những vấn đề cấp bách của thời đại, đường lối chính sách phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước vào công tác và đời sống. Sử dụng kiến thức khoa học tự nhiên như: Toán cao cấp, xác suất thống kê, ... vào công tác phân tích tài chính. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành như: Tài chính - tiền tệ, Tín dụng, Ngân hàng, Kinh tế vi mô, Quản trị học, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê,...trong công tác kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Nhận biết kiến thức An ninh quốc phòng trong tình hình hiện nay. Phân biệt được cách tính toán, ghi chép và lập báo cáo về kế toán trong các loại hình DN (SX,TM, dịch vụ...) và các đơn vị HC - SN. Vận dụng các công cụ, phương pháp, quy trình, ... trong công tác thống kê, phân tích và kiểm toán ở các DN (SX,TM, dịch vụ...). Phân biệt và vận dụng các hình thức kế toán để tổ chức công tác kế toán trong các DN.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


Chương trình học gồm các môn đại cương, môn cơ sở và môn chuyên ngành liên quan đến:
- Xác định đúng hình thức sổ sách kế toán mà đơn vị sử dụng và thực hiện việc mở sổ và ghi sổ kế toán đúng theo chu trình
- Tính thuế giá trị gia tăng
- Tính nguyên giá và hao mòn tài sản cố định
- Tính lương, thưởng, các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ)
- Xác định các khoản công nợ giữa đơn vị với khách hàng, ngân hàng
- Nắm được tình hình nhập, xuất, tồn nguyên, nhiên, vật liệu
- Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
- Xác định được doanh thu, kết quả lãi, lỗ của đơn vị
- Lập báo cáo tài chính cuối kỳ kế toán

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng - CKB
125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: (84-511) 364066
Website: http://www.bachkhoadanang.edu.vn - Email: cdbk@bachkhoadanang.edu.vn
Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng (CKB) - Danang Polytechnic College (DPC) được thành lập năm 2008 với chiến lược phát triển bằng những bước đột phá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín mang lại lợi ích thiết thực cho người học và cho xã hội. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng nỗ lực phấn đấu xây dựng mô hình đào tạo chuẩn ngay từ năm học đầu tiên để thương hiệu "Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng" đến với nhiều người và là nơi để người học đặt niềm tin và tự hào cùng Nhà trường phát triển. Với khẩu hiệu "Kiến thức hôm nay - việc làm ngày mai", Nhà trường quyết tâm xây dựng một đội ngũ Cán bộ - Giáo viên chuẩn mực để Nhà trường thực hiện khẩu hiệu trên như một cam kết của Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng về trách nhiệm, chất lượng giáo dục đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và tính chuyên nghiệp đến tất cả sinh viên, phụ huynh và các đơn vị sử dụng lao động trong xã hội. Chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội một cách đích thực, sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu công việc tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp theo đúng vị trí công tác sau này. Ngoài những kiến thức chuyên môn bắt buộc theo từng chuyên ngành, sinh viên còn được trang bị thêm những kỹ năng phụ trợ và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản