Ngành Quản Trị Kinh Doanh – Thương Mại - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng - CKB

125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo QTKD – Thương Mại

Trình bày đầy đủ, chính xác các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vận dụng Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những vấn đề cấp bách của thời đại, đường lối chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và định hướng phát triển Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa vào công tác và đời sống. Sử dụng kiến thức khoa học tự nhiên như: xác suất thống kê, tin học vào Quản trị kinh doanh thương mại. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành như: kinh tế vi mô, nguyên lý thống kê, quản trị học, marketing căn bản, kinh tế quốc tế… trong Quản trị kinh doanh thương mại. Xác định phương thức giao dịch mua bán, điều khoản trong hợp đồng kinh doanh, các bước trong quá trình thương lượng, chính sách Marketing, chính sách thương mại, các mô hình kinh doanh, các chiến lược kinh doanh (chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược phát triển sản phẩm…), đặc trưng của thương mại điện tử, đặc trưng của các loại hình doanh nghiệp. Phân tích ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, các chỉ số tài chính, các điều kiện mua bán trên thị trường quốc tế, tiến trình hoạch định và tiến trình ra quyết định của Nhà quản trị, các bước trong quy trình tuyển mộ tuyển chọn và tuyển dụng ứng viên. Đánh giá hiệu quả kinh doanh, nhu cầu và sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng, phương án kinh doanh để lựa chọn phương án tối ưu, các điều kiện mua bán trên thị trường quốc tế, các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc lựa chọn các loại hình doanh nghiệp để kinh doanh sau này. Tổng hợp các chỉ số tài chính để quyết định đầu tư hay không, các mô hình kinh doanh, dữ liệu về khách hàng để qua đó thỏa mãn tối đa nhu cầu.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo QTKD – Thương Mại


- Nguyên lý cơ bản Mác-Lenin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối CM của đảng CSVN
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Toán cao cấp
- Hội nhập kinh tế quốc tê
- Giáo dục quốc phòng
- Thống kê trong Kinh Doanh
- Toán kinh tế
- Đàm phán trong kinh doanh
- Phân tích định lượng trong quản trị
- Chiến lược và chính sách kinh doanh
- Hệ thống thông tin quản lý
- Quản trị tài chính doanh nghiệp
- Quản trị SX và tác nghiệp
- Quản trị nguồn nhân lực
- Quản trị dự án đầu tư
- Nghiên cứu marketing
- Quản trị marketing
- Marketing thương mại, dịch vụ
- Marketing công nghiệp
- Quản trị chất lượng
- Quản trị martketing
- Kỹ thuật quảng cáo
- Quan hệ công chúng
- Hành vi người tiêu dùng
- Thực tập tốt nghiệp
- Thi tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng - CKB
125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: (84-511) 364066
Website: http://www.bachkhoadanang.edu.vn - Email: cdbk@bachkhoadanang.edu.vn
Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng (CKB) - Danang Polytechnic College (DPC) được thành lập năm 2008 với chiến lược phát triển bằng những bước đột phá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín mang lại lợi ích thiết thực cho người học và cho xã hội. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng nỗ lực phấn đấu xây dựng mô hình đào tạo chuẩn ngay từ năm học đầu tiên để thương hiệu "Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng" đến với nhiều người và là nơi để người học đặt niềm tin và tự hào cùng Nhà trường phát triển. Với khẩu hiệu "Kiến thức hôm nay - việc làm ngày mai", Nhà trường quyết tâm xây dựng một đội ngũ Cán bộ - Giáo viên chuẩn mực để Nhà trường thực hiện khẩu hiệu trên như một cam kết của Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng về trách nhiệm, chất lượng giáo dục đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và tính chuyên nghiệp đến tất cả sinh viên, phụ huynh và các đơn vị sử dụng lao động trong xã hội. Chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội một cách đích thực, sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu công việc tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp theo đúng vị trí công tác sau này. Ngoài những kiến thức chuyên môn bắt buộc theo từng chuyên ngành, sinh viên còn được trang bị thêm những kỹ năng phụ trợ và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản