Ngành Tài Chính Ngân Hàng - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng - CKB

125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Trình bày đầy đủ, chính xác các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vận dụng Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những vấn đề cấp bách của thời đại, đường lối chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và định hướng phát triển Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa vào công tác và đời sống. Sử dụng kiến thức khoa học tự nhiên như: xác suất thống kê, tin học vào lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành như: kinh tế vi mô, nguyên lý thống kê, tài chính tiền tệ… trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Tư vấn , giao tiếp với khách hàng sử dụng các dịch vụ tại Ngân hàng và các công ty tài chính , hạch toán các giao dịch với khách hàng gửi tiền: nhận tiền gửi, chuyển tiền, thực hiện các giao dịch thanh toán cho khách hàng . Tư vấn và thực hiện các giao dịch bảo lãnh thanh toán cho khách hàng như bảo lãnh bao thanh toán, L/C, bảo lãnh dự thầu .

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Nhận biết được các hoạt động đang triển khai tại các Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, Cty tài chính và các tổ chức tài chính trung gian khác.
- Phác thảo được hợp đồng tín dụng, hợp đồng cho thuê tài chính, nội dụng hối phiếu, thư tín dụng chứng từ,...
- Giải quyết kịp thời khi khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, giải thích cho khách hàng rõ lý do hồ sơ khách hàng không được vay tại các Ngân hàng thương mại.
- Kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng, việc phân tích tình hình hoạt động của khách hàng vay vốn.
- Vận dụng các luật như luật các tổ chức tín dụng, luật ngân hàng nhà nước, luật kinh tế và các văn bản pháp quy có liên quan đến hoạt động của các tổ chức tài chính và các tổ chức tín dụng vào trong hoạt động của các tổ chức tín dụng .

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng - CKB
125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: (84-511) 364066
Website: http://www.bachkhoadanang.edu.vn - Email: cdbk@bachkhoadanang.edu.vn
Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng (CKB) - Danang Polytechnic College (DPC) được thành lập năm 2008 với chiến lược phát triển bằng những bước đột phá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín mang lại lợi ích thiết thực cho người học và cho xã hội. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng nỗ lực phấn đấu xây dựng mô hình đào tạo chuẩn ngay từ năm học đầu tiên để thương hiệu "Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng" đến với nhiều người và là nơi để người học đặt niềm tin và tự hào cùng Nhà trường phát triển. Với khẩu hiệu "Kiến thức hôm nay - việc làm ngày mai", Nhà trường quyết tâm xây dựng một đội ngũ Cán bộ - Giáo viên chuẩn mực để Nhà trường thực hiện khẩu hiệu trên như một cam kết của Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng về trách nhiệm, chất lượng giáo dục đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và tính chuyên nghiệp đến tất cả sinh viên, phụ huynh và các đơn vị sử dụng lao động trong xã hội. Chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội một cách đích thực, sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu công việc tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp theo đúng vị trí công tác sau này. Ngoài những kiến thức chuyên môn bắt buộc theo từng chuyên ngành, sinh viên còn được trang bị thêm những kỹ năng phụ trợ và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản