Ngành Kế Toán - Tin Học

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng - STCC

Số 400, đường Lê Hồng Phong, Phường 3, Sóc Trăng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán - Tin Học

Đào tạo người sinh viên có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí lập thân lập nghiệp với tư duy năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh. Đào tạo người sinh viên có ý thức rèn luyện sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công tác.
Mục đích của chương trình là cung cấp những kiến thức cần thiết cho một nhân viên ngành Kế toán - Tin học chất lượng cao như: Có kiến thức sâu rộng, trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt, khả năng giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; ý tưởng sáng tạo tìm tòi và luôn có những ý tưởng phát huy những điều tốt đẹp hơn trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, có nhân cách và kỷ cương, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán - Tin Học


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 148 đvht, chưa kể phần nội dung giáo dục thể chất (3 đvht) và giáo dục quốc phòng - An ninh (135 tiết)
- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội
+ Ngoại ngữ
+ Toán - Tin học - KH tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở: Kinh tế vi mô và vĩ mô; Nguyên lý kế toán; Toán rời rạc...
+ Kiến thức ngành và chuyên ngành: Cơ sở lập trình; Cơ sở dữ liệu; MS.Access I, II, III; Kế toán quản trị...
+ Một số môn chuyên ngành khác

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng - STCC
Số 400, đường Lê Hồng Phong, Phường 3, Sóc Trăng
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0793827028
Website: http://www.stcc.edu.vn - Email: tchc@stcc.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường thực hiện mô hình đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực; với phương châm giúp người học có thể dễ dàng chọn lựa ngành nghề phù hợp với khả năng học tập và ứng dụng vào công việc.
Trường là cầu nối giữa nhà khoa học với người nông dân; đội ngũ khoa học kỹ thuật với các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp trong tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đội ngũ giảng viên của trường hiện tại có 02 tiến sĩ, 40 thạc sĩ (02 nghiên cứu sinh), 72 tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư (32 đang học cao học). Cơ sở vật chất hiện tại trường có trên 26 phòng học được trang bị phương tiện trình chiếu hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập theo phương pháp mới.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ khác thấp hơn với các ngành chủ yếu như: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Chế biến Nông - Thủy sản, Công nghệ cơ khí, Điện - Điện tử - Điện lạnh, Xây dựng, Công nghệ môi trường, Công nghệ thông tin, Tài chính - Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ,… Đến nay, Trường đã tuyển sinh đào tạo cao đẳng các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, Tin học ứng dụng, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội; Trung cấp chuyên nghiệp: Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin văn phòng, Thư ký văn phòng, Công tác xã hội, Chăn nuôi Thú y, Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Thú y, Chế biến và Bảo quản thủy sản, Kế toán doanh nghiệp, Quản lý doanh nghiệp, Kế toán Hành chính sự nghiệp. Chương trình đào tạo được xây dựng theo phương pháp mới - dựa trên sự phân tích nhu cầu, phân tích nghề nghiệp, phân tích công việc từ cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và công ty,… nghề nghiệp cần đào tạo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản