Ngành Kiến Trúc - Hệ Chính Quy

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc

Kiến Trúc là một ngành đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực: nghệ thuật và kỹ thuật. Một Kiến Trúc sư thành công là người biết dung hòa hai lĩnh vực có vẻ mâu thuẫn đó: sáng tạo, lãng mạn trên cơ sở nắm vững kỹ thuật, cập nhật công nghệ mới, thể hiện cái đẹp trên nền của các tính toán chính xác, chặt chẽ. Kiến Trúc sư là người thiết kế mặt bằng, không gian, hình thức và cấu trúc cũng như dự đoán sự phát triển của một công trình. Hoặc cung cấp các giải pháp về Kiến Trúc (công năng, thẩm mỹ cũng như giải pháp kĩ thuật) cho các đối tượng xây dựng ở các lĩnh vực khác nhau. Kiến Trúc sư đồng thời cũng phải là người có óc tổ chức thẩm mỹ nghệ thuật, nhằm đem lại vẻ đẹp hoàn hảo cho tác phẩm Kiến Trúc. Ngành Kiến Trúc đào tạo Kiến Trúc sư có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, góp phần xây dựng và phát triển nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại và dân tộc. Về chuyên môn, đào tạo Kiến Trúc sư theo diện rộng, được trang bị có hệ thống các kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật. Với mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức:
+ Có đầy đủ kiến thức cơ sở và chuyên môn về quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị và thiết kế Kiến Trúc
+ Có khả năng thiết kế Kiến Trúc trên máy tính
+ Hiểu biết về phương pháp sử dụng vật liệu và thi công xây dựng trong Kiến Trúc và Nội Thất
+ Xác định và đánh giá được những tác động qua lại của Kiến Trúc và Môi Trường
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Biết vận dụng những kiến thức được học vào giải quyết các nhiệm vụ thiết kế thực tiễn. Biết kết hợp các yếu tố con người - xã hội - thiên nhiên để tổ chức môi trường ở, sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi cho con người
+ Kỹ năng mềm: Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc theo nhóm để giải quyết các yêu cầu khác nhau của công việc. Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính để thiết kế và các công việc trợ giúp thiết kế. Khả năng ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD & ĐT
- Về thái độ:
+ Có phẩm chất đạo đức tốt. Hiểu biết và tôn trọng pháp luật. Yêu ngành, yêu nghề đem hết sức mình xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt nam hiện đại và dân tộc, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tinh thần hợp tác và đoàn kết trong công việc,...
- Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp: có thể hoạt động nghề nghiệp trong các cơ sở tư vấn thiết kế, cơ sở thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của Ngành Kiến Trúc - Hệ Chính Quy

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc


- Học kỳ 1 gồm 7 môn 16 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 1, Hội họa 1, Kiến trúc nhập môn,...)
- Học kỳ 2 gồm 7 môn 16 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 2, Hội họa 2, Hình học họa hình,...)
- Học kỳ 3 gồm 7 môn 15 tín chỉ (Tư tưởng HCM, Nguyên lý Thiết kế công trình Công cộng, Kỹ năng bản thân ngành kiến trúc,...)
- Học kỳ 4 gồm 9 môn bắt buộc (13 tín chỉ) và 6 môn tự chọn (Đường lối CM của Đảng CSVN, Vật lý kiến trúc 1, Đồ án kiến trúc 3 - Công cộng 2,...)
- Học kỳ 5 gồm 8 môn 17 tín chỉ (Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Nhà ở, LS kiến trúc VN và Phương Đông, Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công nghiệp,...)
- Học kỳ 6 gồm 5 môn bắt buộc (15 tín chỉ) và 3 môn tự chọn (Vật lý kiến trúc 2, Lịch sử kiến trúc Phương Tây, Kết cấu công trình 2,...)
- Học kỳ 7 gồm 4 môn bắt buộc (12 tín chỉ) và 7 môn tự chọn (Ngoại ngữ chuyên ngành Kiến trúc, Hệ thống kỹ thuật công trình, Kiến trúc và văn hóa,...)
- Học kỳ 8 gồm 2 môn bắt buộc (5 tín chỉ) và 14 môn tự chọn (Công trình y tế, Công trình hành chính, Công trình giáo dục,...)
- Học kỳ 9 gồm 2 môn bắt buộc (4 tín chỉ) và 10 môn tự chọn (Công nghệ xây dựng mới, Luật xây dựng, Thi công,...)
- Học kỳ 10 gồm 1 môn 10 tín chỉ (Đồ án Tốt nghiệp ngành Kiến trúc)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản