Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng - Hệ Chính Quy

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Xây Dựng

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ đại học Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng được các yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng. Sinh viên qua đào tạo phải đạt được các yêu cầu sau:
- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về Kỹ Thuật Xây Dựng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo
- Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng
- Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) do yêu cầu sản xuất đặt ra
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo công nhân nghề xây dựng

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng - Hệ Chính Quy

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Xây Dựng


- Học kỳ 1 gồm 7 môn 15 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 1, Toán cao cấp 1, Vật lý Đại cương,...)
- Học kỳ 2 gồm 7 môn 16 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 2, Toán cao cấp 2, Cơ lý thuyết,...)
- Học kỳ 3 gồm 6 môn 14 tín chỉ (Tư tưởng HCM, Toán cao cấp 3, Sức bền vật liệu 1,...)
- Học kỳ 4 gồm 9 môn 16 tín chỉ (Đường lối CM của Đảng CSVN, Trắc địa xây dựng, Sức bền vật liệu 2,...)
- Học kỳ 5 gồm 4 môn bắt buộc (10 tín chỉ) và 9 môn tự chọn (Cơ học kết cấu 2, Cơ học đất, Kết cấu bê tông cốt thép 1,...)
- Học kỳ 6 gồm 4 môn 14 tín chỉ (Ngoại ngữ chuyên ngành Xây dựng, Kết cấu gạch - đá - gỗ, Kết cấu bê tông cốt thép 2,...)
- Học kỳ 7 gồm 6 môn 14 tín chỉ (Máy xây dựng, Phương pháp số trong Cơ học, Nguyên lý Thiết kế Kết cấu Công trình,...)
- Học kỳ 8 gồm 5 môn 15 tín chỉ (Pháp luật trong xây dựng, Động lực học công trình, Kết cấu thép 2,...)
- Học kỳ 9 gồm 3 môn bắt buộc (8 tín chỉ) và 12 môn tự chọn (Pháp luật trong xây dựng, Động lực học công trình, Kết cấu thép 2,...)
- Học kỳ 10 gồm 2 môn 14 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp ngành Xây dựng, Đồ án Tốt nghiệp ngành Xây dựng)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản