Ngành Luật Quốc Tế

Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU

Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Luật Quốc Tế

Ngành Luật Quốc Tế của Viện Đại Học Mở Hà Nội đào tạo cử nhân ngành Luật Quốc tế có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tri thức và sức khoẻ, có khả năng vận dụng kiến thức về pháp luật quốc tế và ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt nam. Được trang bị phương pháp và kỹ năng thực hành, bước đầu có định hướng chuyên sâu về pháp luật quốc tế để có thể giải quyết các vấn đề pháp lý trong quan hệ Quốc tế. Sau khi hoàn thành chương trình học có thể làm việc tại các bộ phận về luật pháp Quốc tế, luật pháp hoặc hợp tác Quốc tế của hầu hết các bộ ngành và các cơ quan nhà nước, các công ty kinh doanh tư nhân, TNHH, công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và công ty nhà nước, đặc biệt các công ty có quan hệ thương mại, dịch vụ Quốc tế,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Viện Đại Học Mở Hà Nội

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Luật Quốc Tế

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Luật Quốc Tế


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội - nhân văn - nghệ thuật
+ Ngoại ngữ
+ Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - môi trường
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành: Xã hội học đại cương, Tâm lý học đại cương,...
+ Kiến thức cơ sở ngành: Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam,...
+ Kiến thức ngành (kể cả chuyên ngành): Kiến thức chung của ngành Luật quốc tế, Kiến thức chuyên ngành Luật quốc tế
+ Kiến thức bổ trợ: Kỹ năng đàm phán, ký kết và thực thi điều ước quốc tế , Luật cạnh tranh và chống độc quyền trong kinh doanh quốc tế, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh quốc tế
- Thực tập nghề nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0438694821, 0438682299
Website: http://www.hou.edu.vn - Email: daotao@hou.edu.vn
Viện Đại Học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Viện Đại Học Mở Hà Nội là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Viện Đại Học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước. Viện có 11 Khoa bao gồm: Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin, Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Du lịch, Khoa Đào tạo từ xa, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa tiếng Trung Quốc. Qua 19 năm xây dựng và phát triển, Viện Đại Học Mở Hà Nội đã thực hiện các loại hình đào tạo đa dạng, đó là: Đào tạo từ xa, đào tạo tập trung chính qui, đào tạo tại chức (hệ vừa học vừa làm). Qua 19 năm hoạt động, đến nay Viện Đại Học Mở Hà Nội có một đội ngũ giảng viên 1087 người bao gồm các giảng viên cơ hữu và giảng viên do Viện mời thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, học viện trong và ngoài nước tham gia giảng dạy. Viện Đại Học Mở Hà Nội luôn quan tâm đến các hoạt động của sinh viên: giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các phong trào sinh viên tình nguyện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,…thực hiện mục tiêu góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Hàng năm, Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên được tổ chức tại tất cả các Khoa và chọn ra các công trình nghiên cứu tiêu biểu tham dự Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Viện. Các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc được gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia các Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.
  • » Xem thêm
    • Một số Khoa thực hiện các chế độ học bổng nhằm khuyến khích sinh viên học tập và rèn luyện.
Đồng bộ tài khoản