Ngành Luật Tư Pháp - Dân Sự

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Tư Pháp - Dân Sự

Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Tư pháp sẽ thích hợp để làm việc tại các cơ quan tư pháp như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án, Đoàn luật sư…; đồng thời sinh viên còn có khả năng làm việc ở các cơ quan khác như: Văn phòng Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp, các Sở, Phòng trực thuộc UBND, cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các công ty, doanh nghiệp v.v…

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Tư Pháp - Dân Sự


- Thi hành án dân sự
- Luật tổ chức tòa án,viện kiểm sát, luật sư
- Công tác hộ tịch
- Quản lý xung đột
- Luật khiếu nại, tố cáo
- Công chức, công vụ
- Nhà nước pháp quyền và dân chủ xã hội chủ nghĩa
- Cải cách hành chính
- Hoàn thiện bộ máy nhà nước
- Chính sách và pháp luật về quản lý biển và vùng ven biển
- Pháp luật sở hữu trí tuệ
- Tội phạm học
- Giám định pháp y tâm thần
- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu
- Pháp luật an sinh xã hội
- Luật doanh nghiệp
- Luật kinh tế quốc tế

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản