Ngành Triết Học

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Triết Học

Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao trình độ đại học ngành Triết học trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên sâu của ngành triết học; khả năng ngoại ngữ và kiến thức cập nhật về triết học trên thế giới và ở Việt Nam. Giúp sinh viên nắm vững lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có thể vận dụng tương đối tốt vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề hiện thực xã hội; đồng thời, có khả năng hội nhập với khoa học triết học thế giới.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Triết Học


- Sự ra đời và phát triển của triết học Mác-Lênin
- Mỹ học đại cương
- Lịch sử Triết học Ấn Độ cổ - trung đại
- Lịch sử Triết học Hylạp - Lamã cổ đại
- Lịch sử Triết học Trung Quốc cổ - trung đại
- Lịch sử Triết học Tây Âu trung - cận đại
- Đạo đức học đại cương
- Lịch sử tư tưởng Việt Nam
- Lịch sử Triết học cổ điển Đức
- Một số trào lưu triết học phương tây hiện đại
- Phương pháp luận nghiên cứu lịch sử triết học
- Những vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên
- Lịch sử tư tưởng chính trị
- Chuyên đề Kinh tế chính trị
- Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Chuyên đề Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
- Chuyên đề Xây dựng Đảng
- Lịch sử mỹ học

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản