Ngành Ngôn Ngữ Anh

Trường Đại Học Hoa Sen

8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngôn Ngữ Anh

Ngành Ngôn ngữ anh được coi là ngành kết nối ngành nghề - cạnh tranh quốc tế, ngoài những kiến thức nền tảng, chuyên sâu về ngôn ngữ - văn hóa Anh để làm chủ và sử dụng tiếng Anh thành thạo, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh được trang bị thêm các kiến thức bổ trợ về kinh tế, tài chính, ngân hàng, nhà hàng khách sạn, xuất nhập khẩu, quan hệ quốc tế,… để các bạn có thể tự tin làm việc trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội. Mục tiêu đào tạo:
- Chương trình Ngôn ngữ Anh – Hệ Đại học đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể chương trình Ngôn ngữ Anh – Hệ Đại học thể hiện các mục tiêu giáo dục sau:
- Sinh viên tốt nghiệp có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội trong lĩnh vực thương mại, giảng dạy và biên phiên dịch trong môi trường làm việc đa quốc gia
- Sinh viên tốt nghiệp có năng lực, phong cách giao tiếp hiệu quả và chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm, linh hoạt phối hợp làm việc với nhiều bộ phận khác nhau, khả năng đáp ứng được những nhu cầu trước mắt và lâu dài của xã hội cũng như khả năng nhanh chóng hội nhập vào môi trường làm việc thực tế trong nền kinh tế hiện đại
- Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh đạt trình độ từ trung-cao trở lên
- Sinh viên tốt nghiệp có thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, có khả năng vận dụng mang tính sáng tạo dựa trên kiến thức được học vào môi trường làm việc thực tế và có tinh thần trách nhiệm, tính độc lập, tự tin trong công tác được giao, trong mọi tình huống
- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng nhận biết yêu cầu về phát triển kiến thức, phát triển nghề nghiệp của bản thân và tự cập nhật kiến thức
- Sinh viên có kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tiếp tục tự nâng cao năng lực, kiến thức, bước đầu nghiên cứu khoa học và có khả năng phát triển ở các cấp học cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời lượng khóa học kéo dài 4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngôn Ngữ Anh


- Kiến thức giáo dục đại cương:
+ Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội
+ Ngoại ngữ 2 (16 TC)
+ Toán – tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường
+ Giáo dục thể chất: 150 tiết, cấp chứng chỉ GDTC
+ Giáo dục quốc phòng: 165 tiết, cấp chứng chỉ GDQP
+ Thực tập nhận thức tại cơ quan doanh nghiệp: 8 tuần, 3 TC
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở
+ Kiến thức ngành chính
+ Kiến thức chuyên sâu ngành chính
+ Kiến thức bổ trợ tự do
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận

Trường Đại Học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng Tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: 19001278
Website: http://www.hoasen.edu.vn - Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
Trường Đại Học Hoa Sen được thành lập vào năm 1991, giai đoạn nền kinh tế - xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội, bằng các trường chương trình kỹ thuật viên. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm cuối thế kỷ 20. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa đại học Hoa Sen phát triển với tư cách trường Đại học bắt đầu từ năm 2006.
Đồng bộ tài khoản