Ngành Quản Trị Nhân Lực

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Nhân Lực

Ngành Quản Trị Nhân Lực đào tạo Cử nhân Quản Trị Nhân Lực có trí tuệ và nhân cách tốt, có phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức và bản lĩnh kinh doanh cao. Cùng với những kiến thức chuyên môn vững chắc, hiện đaị, người học có năng lực thực hành cao, có khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh quốc tế, dưới điều kiện làm việc áp lực cao, năng động và sáng tạo, quan hệ giao tiếp tốt, có khả năng tự lập. Với mục tiêu:
- Về kiến thức
+ Hiểu rõ những nguyên lý căn bản về quản trị kinh doanh và doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về con người nói chung và nhân lực nói riêng, hiểu rõ cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hiểu rõ nguyên lý, nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản trị nguồn nhân lực, hiểu rõ cách thức và quy trình Quản Trị Nhân Lực trong doanh nghiệp
+ Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến đến lao động, nguồn nhân lực
- Về kỹ năng
+ Có chứng chỉ tin học văn phòng và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 (khung tham chiếu Châu Âu) hoặc ngoại ngữ khác theo quy định có trình độ tương đương
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, thuyết trình, kỹ năng hoạch định chiến lược và lập kế hoạch nguồn nhân lực, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Quản Trị Nhân Lực
+ Khả năng xây dựng, phân tích và đánh giá các chính sách liên quan đến lao động, khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình nhân lực của doanh nghiệp
- Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác: tích cực, chăm chỉ, năng động, sáng tạo, nghiêm túc
- Sau khi tốt nghiệp: có khả năng đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực: quản trị, tư vấn, tuyển dụng nguồn nhân lực tại các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, quản lý, đào tạo, huấn luyện, duy trì và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức khác nhau,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 122/167 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Nhân Lực


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật
+ Ngoại ngữ
+ Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng – an ninh
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập nghề nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản