Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU

Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Ngành Tài Chính Ngân Hàng của Viện Đại Học Mở Hà Nội đào tạo cử nhân ngành Tài Chính - Ngân Hàng có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản lý, nắm vững kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề về Tài Chính Ngân Hàng trong các tổ chức. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Giải thích được nguyên lý căn bản về tài chính, tiền tệ và ngân hàng, Giải thích được nguyên lý kế toán cơ bản và hệ thống thông tin kế toán
+ Hiểu những nghiệp vụ Tài Chính Ngân Hàng chủ yếu, hiểu các phương pháp, công cụ phân tích tài chính, hiểu hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến tiền tệ, Tài Chính Ngân Hàng, hiểu nguyên lý căn bản về kinh tế và quản lý doanh nghiệp
- Kỹ năng
+Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ( đạt trình độ tối thiểu TOEIC 350 hoặc DELF A2), sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thu thập, phân tích và cung cấp thông tin
+ Khả năng tư duy logic, biện chứng, tổng hợp, phân tích và phê phán, khả năng tự học một cách chủ động và độc lập, khả năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và thuyết trình, khả năng soạn thảo văn bản
+ Khả năng diễn giải những thông tin tài chính từ các báo cáo kế toán và thị trường tài chính, khả năng lập, triển khai thực hiện và kiểm soát kế hoạch tài chính trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một tổ chức tín dụng, khả năng nhận biết và quản trị rủi ro tài chính trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một tổ chức tín dụng
+ Khả năng diễn giải và phân tích các nghiệp vụ ngân hàng chủ yếu,...
- Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
+ Khả năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả
+ Phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
- Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp: cử nhân Tài Chính - Ngân Hàng có khả năng làm việc trong các tổ chức kinh doanh tiền tệ, các tổ chức Tài Chính, Ngân Hàng, các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Viện Đại Học Mở Hà Nội

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Các học phần bắt buộc: Pháp luật đại cương, Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, Tin học đại cương,...
+ Các học phần tự chọn: Phát triển kỹ năng cá nhân, Tâm lý kinh doanh
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô,...
+ Kiến thức cơ sở ngành: Nguyên lý kế toán, Luật kinh tế, Nguyên lý thống kê kinh tế,...
+ Kiến thức ngành (kể cả chuyên ngành): Tài chính doanh nghiệp I, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Quản trị dự án đầu tư,...
+ Kiến thức chuyên ngành: Chuyên ngành Ngân hàng, Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
+ Kiến thức bổ trợ: Tin học ứng dụng, Tiếng Anh chuyên ngành 1, Tiếng Anh chuyên ngành 2,...
+ Thực tập tốt nghiệp

Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0438694821, 0438682299
Website: http://www.hou.edu.vn - Email: daotao@hou.edu.vn
Viện Đại Học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Viện Đại Học Mở Hà Nội là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Viện Đại Học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước. Viện có 11 Khoa bao gồm: Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin, Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Du lịch, Khoa Đào tạo từ xa, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa tiếng Trung Quốc. Qua 19 năm xây dựng và phát triển, Viện Đại Học Mở Hà Nội đã thực hiện các loại hình đào tạo đa dạng, đó là: Đào tạo từ xa, đào tạo tập trung chính qui, đào tạo tại chức (hệ vừa học vừa làm). Qua 19 năm hoạt động, đến nay Viện Đại Học Mở Hà Nội có một đội ngũ giảng viên 1087 người bao gồm các giảng viên cơ hữu và giảng viên do Viện mời thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, học viện trong và ngoài nước tham gia giảng dạy. Viện Đại Học Mở Hà Nội luôn quan tâm đến các hoạt động của sinh viên: giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các phong trào sinh viên tình nguyện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,…thực hiện mục tiêu góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Hàng năm, Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên được tổ chức tại tất cả các Khoa và chọn ra các công trình nghiên cứu tiêu biểu tham dự Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Viện. Các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc được gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia các Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.
  • » Xem thêm
    • Một số Khoa thực hiện các chế độ học bổng nhằm khuyến khích sinh viên học tập và rèn luyện.
Đồng bộ tài khoản