Ngành Tài Chính Ngân Hàng - Liên Thông

Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan - CFC

B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Sinh viên có kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về Ngành Tài chính – Ngân hàng, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường của các chuyên ngành được đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và có khả năng tự rèn luyện sức khỏe; nắm vững các kiến thức về pháp luật, tài chính – ngân hàng, marketing, kế tóan và kinh tế; thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp TC cùng chuyên ngành

Thời Lượng

1,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Nguyên lý cơ bản Mác-Lenin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối CM của đảng CSVN
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Toán cao cấp
- Hội nhập kinh tế quốc tê
- Giáo dục quốc phòng
- Quản trị học
- Thị trường tài chính
- Tin học ứng dụng
- Tài chính quốc tế
- Thuế
- Quản lý TCNN
- Tài chính HCSN
- Tài chính doanh nghiệp
- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
- Toán tài chính
- Quản trị ngân hàng thương mại
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Kế toán tài chính doanh nghiệp
- Đầu tư chứng khoán
- Thẩm định dự án đầu tư
- Thanh toán quốc tê
- Thực tập tốt nghiệp
- Thi tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan - CFC
B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan
Điện thoại: (08)37307571
Website: http://www.tchq.edu.vn - Email: info@tchq.edu.vn
Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan được thành lập theo quyết định số 6641/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán IV. Với tiền thân là Trường Trung Học Tài Chính Kế Toán IV trực thuộc Bộ Tài Chính, được thành lập theo quyết định số 294 TC/VP ngày 28/6/1976 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Trường Cao đẳng Tài Chính - Hải Quan có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chinh, hải quan và các ngành nghề khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng và trung cấp; thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, hải quan, cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan không ngừng phát triển về mọi mặt, trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính, hải quan, nâng cấp thành trường Đại học, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực phía Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản