Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng Đơn Vị Nhà Nước

Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kiên Giang - CKG

425 Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Quận Rạch Giá, Kiên Giang

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng Đơn Vị Nhà Nước

Căn cứ khoản 2 điều 52 Luật Kế toán Việt Nam năm 2003 qui định “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng”; Căn cứ thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng; Căn cứ thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, cơ sở về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị nhà nước.

Đối Tượng Tham Gia

Người tốt nghiệp các ngành kế toán, tài chính, kiểm toán đã có thời gian làm việc từ 2 năm khi tốt nghiệp đại học và 3 năm khi tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

Thời Lượng

4 tuần. Học cả ngày thứ bảy và chủ nhật hoặc học: Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6.

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng Đơn Vị Nhà Nước


- Kiến thức chung
+ Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị
+ Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán
+ Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN
+ Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước: thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: qua Kho bạc nhà nước: NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Ôn tập và thi
- Kiến thức nghiệp vụ
+ Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán,
+ Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động
+ Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và
+ Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị
+ Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng: nghiệp vụ Kho bạc: đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp: ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
+ Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết 12 giờ toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp

Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kiên Giang - CKG
425 Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Quận Rạch Giá, Kiên Giang
Người liên hệ: Phòng Đào tạo
Điện thoại: (077)3872086
Website: http://www.kiengiangtec.edu.vn - Email: kiengiangtec@kiengiangtec.edu.vn
Tiền thân của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang là trường Kỹ thuật Rạch Giá, được thành lập năm 1965. Từ năm 1975 đến 1997 nâng lên thành trường Công nhân Kỹ thuật Kiên Giang. Từ năm 1998 đến 2006 trường được nâng cấp lên thành trường Trung học Kinh tế- Kỹ thuật Kiên Giang. Đến tháng 6 năm 2006 được nâng lên Cao đẳng với tên gọi trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang. Trường là một trong những đơn vị chủ lực đào tạo đội ngũ lao động cho tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận với các trình độ: cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và liên kết đào tạo bậc đại học. Là một cơ sở giáo dục bậc cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trên các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ và kinh tế cho tỉnh nhà. Mang đến cho thanh niên trong vùng có cơ hội được học tập và rèn luyện trong một môi trường năng động, thân thiện với những kiến thức cơ bản, thiết thực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng; sẵn sàng tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh bằng sự tự tin và sáng tạo, tạo lập giá trị cho bản thân với tinh thần làm chủ, góp phần vào việc phát triển bền vững, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, địa phương và cộng đồng.
Đồng bộ tài khoản