Nghiệp Vụ Kế Toán Và Kế Toán Excel

Viện Nghiên Cứu KH Lãnh Đạo Và Quản Trị DN Leadman Sri

275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Kế Toán Và Kế Toán Excel

Kế toán là một nghề nghiệp có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của bất kỳ cơ quan, đơn vị hay một tổ chức kinh tế, xã hội nào. Kế toán thông qua hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách, chứng từ và các con số kế toán là công cụ theo dõi và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp. Kế toán còn là công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp hoạt động đúng nguyên tắc và pháp luật của nhà nước. Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:
- Có kiến thức vững chắc về Nghề kế toán, có kỹ năng lập, xủ lý phân loại chứng tù. thực hành ghi sổ và sắp xếp sổ sách theo đúng chuẩn mực kế toán và quy trình làm việc của người kế toán
- Nắm vững các chuẩn mực kế toán và những quy định về hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
- Được trang bị các kỹ năng cần thiết cho một kế toán chuyên nghiệp, đồng thời hướng dẫn thực hành kế toán theo các số liệu thực tế của các cơ quan, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng, cơ quan hành chính sự nghiệp,…vv.
- Nắm vững các quy định về thuế và phương pháp lập các báo cáo thuế ở doanh nghiệp. Chương trình này giúp học viên có đầy đủ kiến thức về luật thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và lập các tờ khai thuế tháng, quý, năm đồng thời xử lý và lập các chứng từ, sổ sách các báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm, báo cáo nội bộ.
- Ứng dụng phần mềm Excel để thực hiện công tác hạch toán, báo cáo kế toán. Chương trình này giúp cho các học viên ứng dụng phần mềm excel cho việc tổ chức và nhập liệu các hệ thống sổ sách đã được tổng hợp lên máy tính để liên kế và hình thành các báo cáo theo đúng chuẩn mực kế toán.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho sinh viên và nhân viên kế toán

Thời Lượng

1 tháng

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Kế Toán Và Kế Toán Excel


- Phần 1:
+ Chương 1: Ôn tập Excel và hệ thống sổ
+ Chương 2: Xây dựng hệ thống sổ
- Phần 2: Kế toán Excel nâng cao
+ Giới thiệu nội dung của môn học và Ôn tập về công thức của Excel
+ Ứng dụng phần mềm Excel vào công tác quản lý kho và Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng cho loại hình thương mại
+ Ứng dụng phần mềm Excel vào công tác xử lý số liệu trên Sổ Nhật ký chung cho loại hình thương mại
+ Ứng dụng phần mềm Excel vào công tác tự động lập Báo cáo tài chính
+ Ứng dụng phần mềm Excel vào công tác tự động lập các Sổ sách kế toán
+ Ứng dụng phần mềm Excel vào công tác tạo sổ sách cho tháng sau và liên kết số đầu tháng
+ Ứng dụng phần mềm Excel vào công tác quản lý kho, tính giá thành và Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng cho loại hình sản xuất
+ Ứng dụng phần mềm Excel vào công tác xử lý số liệu trên Sổ Nhật ký chung cho loại hình sản xuất

Viện Nghiên Cứu KH Lãnh Đạo Và Quản Trị DN Leadman Sri
275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)38386520
Website: http://leadman.edu.vn - Email: leadman@leadman.edu.vn
Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập. Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức khoa học, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, cải tiến công nghệ. Nghiên cứu, tham gia công tác tư vấn, phản biện với các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện các nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt thuộc các lĩnh vực: chính sách phát triển kinh tế, luật, thuế, quản trị doanh nghiệp…Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân, sở ngành thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Nghiên cứu, huấn luyện và chuyển giao công nghệ – kỹ thuật quản trị doanh nghiệp: khảo sát phân tích thị trường, lập và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống thông tin kế toán – kiểm toán, quản trị tài chính…Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội theo nhu cầu của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản