Oracle Database 11g: Data Guard Administration

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Database 11g

Khóa học tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Oracle Data Guard để giúp bảo vệ cơ sở dữ liệu Oracle chống lại sự ngưng hoạt động theo kế hoạch và không có kế hoạch. Khám phá cách bảo vệ cơ sở dữ liệu dự phòng có thể được sử dụng để hỗ trợ các chức năng hoạt động như báo cáo, truy vấn và thử nghiệm, trong khi ở một vai trò chờ. Kết thúc khóa học, học viên có thể:
- Sử dụng dữ liệu Bảo vệ cơ sở dữ liệu dự phòng để hỗ trợ các chức năng sản xuất như báo cáo, truy vấn, kiểm tra và thực hiện sao lưu.
- Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu vật lý và logic chờ.
- Sử dụng điều khiển lưới Enterprise Manager và giao diện Data Guard dòng lệnh (DGMGRL) để duy trì một cấu hình Data Guard.
- Sử dụng Data Guard để đạt được một cơ sở dữ liệu Oracle có khả năng cung cấp cao.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các bạn học viên yêu thích khóa học Oracle Database 11g: Data Guard Administration

Thời Lượng

4 ngày

Nội Dung Khóa Học Oracle Database 11g


- Introduction to Oracle Data Guard
- Creating a Physical Standby Database by Using SQL and RMAN Commands
- Oracle Data Guard Broker: Overview
- Creating a Data Guard Broker Configuration
- Creating a Physical Standby Database by Using Enterprise Manager Grid Control
- Creating a Logical Standby Database
- Creating and Managing a Snapshot Standby Database
- Using Oracle Active Data Guard
- Configuring Data Protection Modes
- Performing Role Transitions
- Using Flashback Database in a Data Guard Configuration
- Enabling Fast-Start Failover
- Managing Client Connectivity
- Performing Backup and Recovery Considerations in an Oracle Data Guard Configuration
- Patching and Upgrading Databases in a Data Guard Configuration
- Monitoring a Data Guard Configuration
- Optimizing a Data Guard Configuration

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản