Oracle Database 11g: Implement Database Vault

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Database 11g

Khóa học Oracle Database Vault cung cấp kiến thức và kĩ năng giúp đáp ứng các mục tiêu an ninh cơ sở dữ liệu chuyên sâu của doanh nghiệp bao gồm: phần quyền; tách nhiệm vụ và chuyên biệt hóa về bảo vệ dữ liệu nội bộ và bên ngoài. Khóa học này giới thiệu với học viên về sản phẩm cơ sở dữ liệu Vault, bao gồm cài đặt, cấu hình, và làm thế nào để sản phẩm Vault có sự ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động trong hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, cập nhật các khái niệm an ninh mới, minh họa, và chứng minh bởi các ví dụ thực tế.

Đối Tượng Tham Gia

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Oracle Database 11g


- Overview of Database Vault
- Configuring Database Vault
- Configuring Realms
- Defining Rule Sets
- Configuring Command Rules
- Extending Rule Sets
- Configuring Secure Application Roles
- Viewing Database Vault Reports
- Implementing Best Practices

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản