Oracle Database 11g: RAC Administration

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Database 11g

Khóa học tìm hiểu về quản lý cơ sở dữ liệu RAC trong môi trường cơ sở hạ tầng Oracle Grid, nghiên cứu kiến trúc kết nối mới và làm thế nào để làm cho các kết nối đáp ứng ở mức độ cao. Sau khóa học, học viên có thể:
- Cài đặt phần mềm Oracle 11gR2 và tạo ra cơ sở dữ liệu RAC
- Quản lý cơ sở dữ liệu RAC
- Quản lý sao lưu và phục hồi cho RAC
- Xác định các thành phần điều chỉnh RAC cụ thể
- Cấu hình và quản lý các dịch vụ trong một môi trường RAC
- Mô tả kiến trúc sẵn sàng cao.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên thích ngành công nghệ thông tin

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Oracle Database 11g


- Real Application Clusters Database Installation
- Oracle RAC Administration
- Managing Backup and Recovery for RAC
- Monitoring and Tuning the RAC Database
- Services
- Design for High Availability

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản