Oracle Database 11g: Security

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Database 11g

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các tính năng cơ sở dữ liệu Oracle để đáp ứng các yêu cầu an ninh, bảo mật trong tổ chức của mình. Môi trường pháp lý hiện hành của Sarbanes-Oxley Act, HIPAA, luật Bảo vệ dữ liệu và những yêu cầu khác đòi hỏi bảo mật tốt hơn ở cấp cơ sở dữ liệu.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên yêu thích khóa học Oracle Database 11g: Security

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Oracle Database 11g


- Introduction to Database Security
- Choosing Security Solutions
- Basic Database Security
- Auditing Database Users, Privileges, and Objects
- Auditing DML Statements
- Using Basic User Authentication
- Using Strong Authentication
- Using Enterprise User Security
- Using Proxy Authentication
- Using Privileges and Roles
- Access Control
- Implementing Virtual Private Database
- Oracle Label Security Concepts
- Implementing Oracle Label Security
- Using the Data Masking Pack
- Encryption Concepts
- Using Application-Based Encryption
- Applying Transparent Data Encryption
- Applying File Encryption
- Oracle Net Services: Security Checklists
- Securing the Listener

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản