Oracle Solaris 11 System Administration

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Solaris 11 System Administration

Khóa học cung cấp cho các nhà quản trị hệ thống kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ bao gồm cài đặt hệ điều hành trên một hệ thống đơn lẻ để giám sát và xử lý sự cố cơ bản. Khóa học cung cấp nhiều bài thực hành lab mang tính thực tiễn cao giúp học viên có thể quản lý hệ thống, đáp ứng các mục tiêu vận hành. Kết thúc khóa học, học viên có thể:
- Kiểm soát truy cập vào hệ thống tập tin
- Quản lý hệ thống quy trình
- Lịch hệ thống tác vụ
- Giám sát hệ thống
- Khắc phục sự cố về hệ thống
- Cài đặt hệ điều hành Oracle Solaris 11 bằng cách sử dụng một trình cài đặt tương tác
- Cập nhật hệ điều hành Oracle Solaris 11 sử dụng IPS
- Quản lý các gói phần mềm trong hệ điều hành Oracle Solaris 11
- Quản trị dịch vụ SMF
- Khởi động và tắt hệ thống
- Quản lý lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng ZFS
- Quản lý một khu Oracle Solaris
- Quản lý một mạng vật lý
- Thiết lập và quản lý tài khoản người dùng.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các bạn học viên yêu thích ngành công nghệ thông tin

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Oracle Solaris 11 System Administration


- Installing Oracle Solaris 11 Using an Interactive Installer
- Updating the Oracle Solaris 11 OS Using IPS
- Managing Software Packages
- Administering SMF Services
- Booting and Shutting Down a System
- Managing ZFS Storage Pools
- Managing ZFS File Systems
- Using ZFS Snapshots and Clones
- Administering an Oracle Solaris Zone
- Administering a Physical Network
- Setting Up and Maintaining User Accounts
- Configuring User Shells and User Disk Quotas
- Controlling Access to Systems
- Controlling Access to Files
- Configuring and Using Secure Shell
- Managing System Processes
- Scheduling System Tasks
- Monitoring System Logs and Crash and Core Dump Files
- Performing Basic Troubleshooting

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản