Phát Triển Các Giải Pháp Truy Cập Dữ Liệu Sử Dụng Microsoft Visual Studio 2010

Công Ty Cổ Phần Eastern Sun Việt Nam - ESVN

Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft Visual Studio 2010

Đánh giá các trường hợp sử dụng, và lựa chọn sự kết hợp phù hợp về kỹ thuật và công cụ truy cập dữ liệu cho từng trường hợp sử dụng. Mô tả vai trò của Entity Framework, WCF Data Services, và ADO.NET để xây dựng và duy trì các ứng dụng. Sử dụng LINQ nhằm đảm bảo cải tiến hiệu suất và chất lượng của các ứng dụng. Sử dụng các công cụ được cung cấp bởi Entity Framework để ánh xạ tới mô hình khái niệm sử dụng nghiệp vụ logic của ứng dụng đến mô hình dữ liệu được cung cấp bởi cơ sở dữ liệu. Truy vấn Entity Data Model (EDM) sử dụng các phương thức chung như LINQ to Entities, Entity SQL, và các lớp trong không gian tên EntityClient. Thực hiện các công việc sửa đổi dữ liệu trong mô hình EDM. Giải thích chức năng của mô hình dịch vụ đối tượng được thực hiện bởi Entity Framework và hỗ trợ bởi các API của đối tượng dịch vụ để chỉ ra các vấn đề gặp phải trong các ứng dụng doanh nghiệp phải quản lý, cũng như các vấn đề xử lý truy cập dữ liệu đồng thời. Mô tả thực hành tốt nhất để thiết kế và xây dựng tâng truy cập dữ liệu một cách linh hoạt và tối ưu sử dụng các đối tượng dịch vụ. Tùy chỉnh và mở rộng các thực thể với nghiệp vụ logic và sử dụng các ánh xạ nâng cao để hình thành mô hình dữ liệu gắn với các yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học này dành cho người phát triển có kiến thức cơ bản về truy cập dẽ liệu(CRUD) trong môi trường ứng dụng Windows và Web nhắm tối ưu hiệu năng mã truy cập dữ liệu sử dụng ADO.NET Entity Framework, LINQ, WCF Data Services, Sync Framework, và ADO.NET.

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Microsoft Visual Studio 2010

Nội Dung Khóa Học Microsoft Visual Studio 2010


- Bài 1: Kiến trúc và các kỹ thuật truy cập dữ liệu
+ Các kỹ thuật truy cập dữ liệu
+ Các tình huống truy cập dữ liệu
- Bài 2: Xây dựng mô hình thực thể dữ liệu (EDM- Entity Data Model)
+ Giới thiệu về EDM.
+ Sửa đổi EDM.
+ Tùy chỉnh EDM.
- Bài 3: Truy vấn EDM
+ Nhận dữ liệu sử dụng LINQ to Entities
+ Nhận dữ liệu sử dụng Entity SQL
+ Nhận dữ liệu sử dụng EntityClient Provider
+ Nhận dữ liệu sử dụng Using Stored Procedures
+ Kiểm thử đơn vị mã truy cập dữ liệu
- Bài 4: Tạo, cập nhật và xóa dữ liệu thực thể
+ Tìm hiểu về giám sát thay đổi trong Entity Framework
+ Sửa dữ liệu trong EDM
- Bài 5: Quản lý tình huống đa người dùng sử dụng đối tượng dịch vụ
+ Quản lý truy cập đồng thời trong Entity Framework
+ Hỗ trợ giao dịch trong Entity Framework
- Bài 6: Xây dựng các giải pháp tối ưu sử dụng đối tượng dịch vụ
+ Các giai đoạn thực hiện truy vấn
+ Giám sát thay đổi
+ Sử dụng truy vấn đã biên dịch
+ Sử dụng chế độ xem Entity Framework được tạo lúc thiết kế
+ Giám sát hiệu năng
+ Thực hiện sử đổi dữ liệu bất đồng bộ
- Bài 7: Tùy chỉnh các thực thể và xây dựng các lớp thực thể tùy chỉnh
+ Chạy đè các lớp đã tạo
+ Sử dụng các mẫu để tùy chỉnh các thực thể
+ Tạo và sử dụng các lớp thực thể tùy chỉnh
- Bài 8: Sử dụng các lớp POCO với Entity Framework
+ Yêu cầu cho các lớp cho POCO
+ Các lớp POCO và Lazy Loading
+ Các lớp POCO và theo dõi thay đổi
+ Mở rộng các kiểu thực thể
- Bài 9: Xây dựng một giải pháp N-Tier sử dụng Entity Framework
+ Thiết kế một giải pháp N-Tier
+ Định nghĩa các toán tử và và thực hiện cấu trúc chuyển vận dữ liệu
+ Bảo vệ dữ liệu và các hoạt động
- Bài 10: Quản lý cập nhật trong mô hình N-Tier sử dụng Entity Framework
+ Theo dõi và bảo toàn các thực thể
+ Quản lý các ngoại lệ trong giải pháp N-Tier
- Bài 11: Xây dựng các giải pháp kết nối lỏng
+ Bộ đệm dữ liệu Offline sử dụng XML
- Bài 12: Quy vấn dữ liệu sử dụng WCF Data Services
+ Giới thiệu về WCF Data Services
+ Tạo một WCF Data Service
+ Sử dụng WCF Data Service
+ Bảo vệ dữ liệu và các hoạt động WCF Data Service
- Bài 13: Cập nhật dữ liệu sử dụng WCF Data Services
+ Tạo, cập nhật và xóa dữ liệu trong WCF Data Service
+ Ngăn cản cập nhật không xác thực và cải tiến hiệu năng
+ Sử dụng WCF Data Services với dữ liệu phi quan hệ
- Bài 14: Sử dụng ADO.NET
+ Nhận và sửa dữ liệu sử dụng các lệnh ADO.NET
+ Nhận và sửa dữ liệu sử dụng DataSet
+ Quản lý giao dịch và các tình huống truy cập đồng thời nhiều người dùng
- Bài 15: Sử dụng LINQ to SQL
+ Thực hiện mô hình Logic sử dụng LINQ to SQL
+ Quản lý hiệu năng và truy cập đồng thời

Công Ty Cổ Phần Eastern Sun Việt Nam - ESVN
Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 84(0) 437872323
Website: http://esvn.vn - Email: info@esvn.com.vn
Công Ty Cổ Phần Eastern Sun Việt Nam (ESVN) với tên gọi biểu trưng “Mặt Trời Phía Đông Việt Nam” thể hiện của một sự khởi đầu đầy sức mạnh và niềm tự hào của người Việt Nam. ESVN được thành lập với sự tâm huyết của nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế kết hợp với sự hội tụ các kỹ sư giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin có tuổi đời còn trẻ, đã từng tham gia nhiều dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay đáp ứng được yêu cầu về giải pháp ứng dụng CNTT của khách hàng. Với tuổi trẻ và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ chuyên gia và kỹ sư trẻ của ESVN sẽ mang tới nhiều giải pháp cho khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, điều đó đã được khẳng định bởi khách hàng của công ty. Thông qua đó đã tạo niềm tin mạnh mẽ cho ESVN vững bước đi lên và khẳng định mình trên thị trường trong nước và quốc tế trong lĩnh vực liên quan. Trách nhiệm lớn lao của ESVN là đem tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo. Để đạt được điều đó chúng tôi luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. ESVN luôn lấy “giá trị niềm tin của khách hàng” để làm thước đo cho sự phấn đấu và thực hiện các mục tiêu của mình.
Đồng bộ tài khoản