Phát Triển Nhân Lực

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Nghiệp - ProSkills

Phòng 302 - Toà nhà 24T1 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Phát Triển Nhân Lực

Mục đích:
- Phát triển nguồn lực là những nhà lãnh đạo trong tương lai của doanh nghiệp
- Xác định các lỗ hổng kiến thức và kỹ năng (nếu có) của các thành viên trong nhóm/ phòng/ ban/ doanh nghiệp từ đó có chiến lược đào tạo phù hợp
- Cung cấp báo cáo phân tích về nhu cầu đào tạo của từng đối tượng
Tư vấn xây dựng hệ thống đào tạo chuẩn mực, hoặc tư vấn xây dựng chương trình đào tạo kết hợp thực hành dành cho cán bộ nguồn

Đối Tượng Tham Gia

- Những nhà tuyển dụng nhân sự
- Quản lý hành chính
- Nhà quản trị nhân sự.

Thời Lượng

Theo tời lượng đào tạo của khóa học.

Nội Dung Khóa Học Phát Triển Nhân Lực


- Dịch vụ "Phát triển nhân lực" tập trung vào các đối tượng tiềm năng trở thành lãnh đạo/quản lý cấp cao trong tương lai, hoặc đứng đầu một đơn vị kinh doanh (SBU) của công ty . Quá trình này sẽ khởi đầu bằng việc lựa chọn cá nhân từ các phòng ban thông qua một quá trình lựa chọn tiêu chuẩn (standard seclection process). Quá trình này được thống nhất giữa ProSkills và khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất với yêu cầu của khách hàng.
- Những cá nhân được lựa chọn, sẽ tham gia vào 8 học phần - kết hợp đào tạo và tư vấn áp dụng kiến thức vào thực tiễn hoạt động. Bên cạnh bài kiểm tra cuối học phần, học viên được yêu cầu thực hiện các "bài tập" nhằm áp dụng ngay kiến thức vào công việc của mình, và tổng kết lại bằng bài thu hoạch. Các bài thu hoạch này sẽ được tham chiếu cùng đánh giá của giảng viên/ tư vấn viên và được trình bày trước hội đồng lãnh đạo của Doanh nghiệp.

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Nghiệp - ProSkills
Phòng 302 - Toà nhà 24T1 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-4)62980888
Website: http://www.proskills.edu.vn - Email: info@proskills.edu.vn
ProSkills là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên về đào tạo các kỹ năng quản lý và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức. Với đội ngũ chuyên gia và giảng viên uy tín trong và ngoài nước, ProSkills đang cung cấp các chương trình đào tạo và huấn luyện với chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế. Các chương trình và tài liệu do ProSkills cung cấp được thiết kế và xây dựng dựa trên tầm nhìn của các chuyên gia về xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực của thị trường trong tương lai, đồng kết hợp với việc phân tích nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, tổ chức trong môi trường Việt Nam, do đó có thể giúp cho học viên trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết thực nhất phục vụ cho công việc của từng đối tượng.
Đồng bộ tài khoản