Phát Triển Web Với .NET

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo NetPro

14/34 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Phát Triển Web Với .NET

Trong khóa học này, học viên sẽ học các nền tảng của việc xây dựng các ứng dụng web động, tương tác bằng .NET framework. Học viên cũng được học các framework cơ bản dùng C# hoặc VB.NET. Kết thúc khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học của NetPro hoặc thi lấy chứng chỉ quốc tế tại phòng thi quốc tế VUE/Prometric đặt tại NetPro. Các khóa học tiếp theo:
- Phát triển ứng dụng Web với Microsoft Visual Studio 2010
- Lập trình .NET với VB.NET và C# cấp trung
- Lập trình .NET với VB.NET và C# cấp cao

Đối Tượng Tham Gia

Các học viên đã có kiến thức về ngôn ngữ hướng đối tượng như .NET, Java, C … hoặc ngôn ngữ modern như MS Visual Basic.

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học Phát Triển Web Với .NET


- Introduction to .NET Programming
- Creating a Simple Windows Application
- Creating a Simple Web Application with Web Forms
- Introduction to VS.NET
- Language Fundamentals Part 1: Data Types, Literals, and Constants
- Language Fundamentals Part 2: Statements, Expressions, and Subroutines
- Branching
- Loops
- Operators
- ASP.NET Applications, the Application Object, and the HttpApplicationState Class
- The Session Object and the HttpSessionState Class
- Application Configuration with Web.config
- Working with Validation Controls
- Regular Expression Validation
- Custom Validators
- Introducing XML
- Performing XSLT with ASP.NET
- Deployment
- Introducing Components

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo NetPro
14/34 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện NetPro
Điện thoại: 0462753250
Website: http://www.netpro.com.vn - Email: info@netpro.com.vn
Học viện NetPro chính thức thành lập năm 2004 với mục tiêu đào tạo các chứng chỉ theo tiêu chuẩn cao và chuyển giao kiến thức công nghệ thông tin (CNTT) chuyên nghiệp cho cộng đồng. Bằng các chương trình đào tạo chất lượng, Học viện NetPro đã khẳng định được uy tín cao trong số các trung tâm đào tạo CNTT khác. Những phản hồi tích cực từ hàng nghìn khách hàng - những người trực tiếp tham gia các chương trình đào tạo của Học viện, đã minh chứng cho cam kết của NetPro trong việc đào tạo chứng chỉ theo tiêu chuẩn cao. Giá trị cốt lõi của học viện:
- Hướng tới khách hàng;
- Luôn học tập và sáng tạo;
- Cởi mở, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau;
- Tinh thần Teamwork;
- Nhìn thấy cơ hội trong khó khăn.
Đồng bộ tài khoản