Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server 2012

Học Viện CNTT NIIT iPMAC

Tầng 6, 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft SQL Server 2012

Khóa học quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 này cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng để quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012. Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình, sử dụng các tính năng và các công cụ trên phiên bản SQL 2012 cũng như khắc phục sự cố bằng việc sao lưu phục hồi khi có lỗi sảy ra để đảm bảo tính duy trì và toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, chương trình giúp cho học viên biết được những tính năng mới của phiên bản SQL 2012 so với các phiên bản SQL trước. Mục tiêu của khóa học giúp các học viên:
- Hiểu biết chuyên sâu về quản trị, duy trì và khắc phục sự cố cho SQL Server 2012
- Có thể cung cấp và phát triển những ứng dụng với nội dung từ SQL.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học Quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 rất thiết thực cho sinh viên CNTT, kỹ sư quản trị và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc các chuyên gia làm công việc phát triển ứng dụng có nội dung từ các cơ sở dữ liệu của SQL server.

Thời Lượng

Theo quy định chung của khóa học quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

Nội Dung Khóa Học Microsoft SQL Server 2012


Khóa học bao gồm 20 chương:
- Chương 1: Giới thiệu về SQL Server 2012
+ Giới thiệu về SQL Server Platform
+ Làm việc với các Công cụ trên SQL Server
+ Cấu hình các dịch vụ của SQL Server
- Chương 2: Chuẩn bị hệ thống cho SQL Server 2012
+ Tổng quan về kiến trúc SQL Server
+ Lập kế hoạch chuẩn bị tài nguyên máy chủ trước khi cài
+ Kiểm tra trước khi cài đặt cho SQL Server
- Chương 3: Cài đặt và cấu hình SQL Server 2012
+ Chuẩn bị để cài đặt SQL Server
+ Cài đặt SQL Server
+ Nâng cấp và cài đặt Tự động
- Chương 4: Làm việc với cơ sở dữ liệu
+ Tổng quan về cơ sở dữ liệu SQL Server
+ Làm việc với các tập tin và Filegroups
+ Di chuyển các tập tin cơ sở dữ liệu
- Chương 5: Tìm hiểu về các kiểu sao lưu và phục hồi SQL Server 2012
+ Các chiến lược sao lưu
+ Tìm hiểu về SQL Server Transaction Logging
+ Lập kế hoạch cho một Chiến lược Backup SQL Server
- Chương 6: Backup Cơ sở dữ liệu của SQL Server 2012
+ Back up Databases và Transaction Logs
+ Quản lý cơ sở dữ liệu backup
+ Làm việc với các tùy chọn backup
- Chương 7: Restore Cơ sở dữ liệu SQL Server 2012
+ Tìm hiểu về quá trình restore
+ Restore cơ sở dữ liệu
+ Làm việc với các trạng thái trong thời gian phục hồi
+ Khôi phục cơ sở dữ liệu của hệ thống và tập tin
- Chương 8: Import và Export dữ liệu
+ Chuyển dữ liệu / đến SQL Server
+ Import và Export Table Data
+ Chèn các dữ liệu trong Bulk
- Chương 9: xác thực và ủy quyền cho Users quản trị các dịch vụ trên SQL Server
+ Xác thực các kết nối đến SQL Server
+ Ủy quyền Đăng nhập để truy cập cơ sở dữ liệu
+ Cấp Phép Across Server
- Chương 10: Gán quyền trên Server và Database Roles
+ Làm việc với Server Roles
+ Làm việc với Fixed Database Roles
+ Tạo User-defined Database Roles
- Chương 11: Ủy quyền cho Users để truy cập tài nguyên
+ Cho phép User truy cập đến các đối tượng
+ Ủy quyền cho User thực thi các mã lệnh
+ Cấu hình các giấy phép tại Schema Level
- Chương 12: Giám sát môi trường làm việc của SQL Server
+ Các tùy chọn cho giám sát truy cập dữ liệu trong SQL
+ Thực hiện giám sát SQL Server
+ Quản trị giám sát SQL Server
- Chương 13: Quản lý tự động SQL Server 2012
+ Quản lý tự động SQL Server
+ Làm việc với SQL Server Agent
+ Quản trị các tác vụ SQL Server Agent
- Chương 14: Cấu hình bảo mật cho SQL Server Agent
+ Tìm hiểu về bảo mật cho SQL Server Agent
+ Cấu hình Credentials
+ Cấu hình Proxy Accounts
- Chương 15: Giám sát SQL Server 2012 với Alerts và Notifications
+ Cấu hình Database Mail
+ Giám sát lỗi trên SQL
+ Cấu hình Operators, Alerts và Notifications
- Chương 16: Thực hiện bảo trì Database
+ Đảm bảo tính toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu
+ Duy trì chỉ số
+ Tự động định kỳ bảo trì cơ sở dữ liệu
- Chương 17: Kiểm tra truy cập đến SQL Server 2012
+ Chụp lại các Hoạt động sử dụng SQL Server Profiler
+ Cải thiện hiệu suất với Database Engine Tuning Advisor
+ Làm việc với các tùy chọn Tracing
- Chương18: Giám sát SQL Server 2012
+ Giám sát Activity
+ Chụp và quản lý hiệu suất dữ liệu
+ Phân tích, thu thập hiệu suất dữ liệu
- Chương 19: Quản trị nhiều SQL Server
+ Làm việc với nhiều Server
+ Ảo hóa SQL Server
+ Triển khai và nâng cấp các Data-Tier Applications
- Chương 20: Khắc phục sự cố khi quản trị SQL Server
+ Các Phương pháp khắc phúc sự cố
+ Giải quyết các vấn đề liên quan đến các Services
+ Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc truy cập đồng thời
+ Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập và kết nối

Học Viện CNTT NIIT iPMAC
Tầng 6, 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (04)37710669
Website: http://www.ipmac.vn - Email: info@ipmac.vn
iPMAC JSC là cầu nối về giải pháp kỹ thuật và công nghệ đến giữa nhà sản xuất với các doanh nghiệp. Đội ngũ nhân viên của iPMAC bao gồm các kỹ sư và chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin đã được chứng nhận cấp quốc tế, duy nhất tại Việt Nam có tới 3 CCIE và nhiều CCNP,MCSE... Chúng tôi cung cấp các giải pháp một phần hay tổng thể về công nghệ thông tin bao gồm các giải pháp về thiết kế, tích hợp và triển khai mạng, hệ thống mạng cho các doanh nghiệp từ cấp độ văn phòng nhỏ cho tới hệ thống lớn. Chúng tôi đặc biệt cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng quốc tế cho các yêu cầu về quản trị hệ thống cũng như đào tạo chuyên gia.
Đồng bộ tài khoản