Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle Căn Bản

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin COMMIT

48 ngõ 612 La Thành, Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle

Khóa đào tạo quản trị cơ sở dữ liệu Oracle căn bản (Oracle Database Administration Basic) cung cấp những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu Oracle, kiến trúc, nguyên lý hoạt động và các kỹ năng quản trị cơ bản trên cơ sở dữ liệu Oracle.
Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể thực hiện được các công việc sau:
- Truy xuất và thực hiện các thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ SQL
- Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu Oracle
- Quản lý Oracle Instance
- Cấu hình truy cập cơ sở dữ liệu với Oracle Net
- Quản lý lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
- Bảo mật cơ sở dữ liệu thông qua tài khoản người sử dụng và cơ chế phân quyền truy cập
- Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu
- Chuyển đổi dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu
- Mô tả, trình bày một số khái niệm về kiểm soát và tinh chỉnh nâng cao hiệu năng hoạt động của cơ sở dữ liệu

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên công nghệ thông tin
- Quản trị viên hệ thống
- Lập trình viên

Thời Lượng

Thời gian học: 4 tháng, 3 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle


Khóa học bao gồm 4 chuyên đề nội dung:
- Ngôn ngữ truy vấn SQL*Plus
- Kiến trúc và nguyên lý hoạt động của cơ sở dữ liệu Oracle
- Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle
- Theo dõi, giám sát và bảo trì cơ sở dữ liệu Oracle

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin COMMIT
48 ngõ 612 La Thành, Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Ms. Phượng
Điện thoại: 01679170995
Website: http://commit.vn - Email: phuong221289@gmail.com
Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin COMMIT tập trung vào hai mảng hoạt động chính: Đào tạo công nghệ thông tin chuyên sâu (Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, Lập trình ứng dụng trên nền Java, .NET Framework, Quản trị hệ thống LINUX…) và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật xử lý sự cố hệ thống, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle/SQL Server.
Đồng bộ tài khoản