Quản Trị Doanh Nghiệp

Trường Đại Học Bình Dương - BDU

504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp

Chuyên ngành Quản Trị Doanh Nghiệp đào tạo cử nhân Quản Trị Kinh Doanh có khả năng quản lý doanh nghiệp trong tương lai với những kiến thức về quản lý ở tầm vi mô tương đối bài bản và toàn diện, nắm vững các kỹ năng tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của các công ty, xí nghệp trong và ngoài nước, các cán bộ xuất nhập khẩu, chuyên viên trong lĩnh vực kinh doanh chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau: Quản trị dự án kinh doanh ( Marketing, logistic kinh doanh, tài chính,…), tổ chức và quản trị bán hàng ( bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khầu ) của tất cả các loại hình doanh nghiệp thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ, quản trị cung ứng, quản trị phát triển thử nghiệm và đánh giá sản phẩm dịch vụ thương mại và hệ thống kênh phân phối, nghiên cứu và triển khai các vấn đề quản trị doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư,....

Đối Tượng Tham Gia

The quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Quản Trị Doanh Nghiệp. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu của tất cả các môn học: 144 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp


- Môn học theo chương trình: 44 môn 117 tín chỉ (Quản trị dự án, Quản trị sản xuất và điều hành, Thanh toán quốc tế, Marketing quốc tế,...)
- Tổng tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn: 27 tín chỉ
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 01 - Phải Đạt 4 TC (Kinh tế phát triển, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kỹ năng giao tiếp,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 02 - Phải Đạt 6 TC (Địa lý kinh tế, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Tài chính tiền tệ,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 03 - Phải Đạt 10 TC (Logicstic, Nghiên cứu Marketing, Quản trị chất lượng,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 04 - Phải Đạt 7 TC (Khoá luận tốt nghiệp)

Trường Đại Học Bình Dương - BDU
504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Bình Dương
Điện thoại: 06503871601
Website: http://www.bdu.edu.vn - Email: info@bdu.edu.vn
Trường Đại Học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Với hình thức đào tạo: đào tạo chính quy tập trung, đào tạo không chính quy (Vừa làm vừa học, văn bằng hai, đào tạo từ xa qua phát thanh, truyền hình, mạng Internet, đào tạo trực tuyến tại 30 cơ sở tỉnh thành trong cả nước), ngoài ra Trường Đại Học Bình Dương có chương trình du học tại các trường liên kết như: Hoa kỳ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc,…Các cấp đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, đại học Liên thông, sau đại học (Thạc sĩ QTKD), chương trình MBA do Đại học Benedictine (Hoa kỳ) cấp bằng. Với sự phát triển mạnh mẽ theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại Học Bình Dương có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội cũng như cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - nhân văn, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo chương trình sau Đại học, Liên thông Đại học, Đại học hệ vừa học vừa làm, Đại học từ xa và Đào tạo hệ TCCN. Việc trường Đại học Bình Dương ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng thể hiện sự tương tác, gắn kết giữa các đơn vị trong toàn hệ thống rất chặt chẽ. Chính điều này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững của nhà trường.
Đồng bộ tài khoản