Quản Trị Mạng Microsoft - MCSA

TT Hưng Yên Aptech - ĐHSP Kỹ Thuật Hưng Yên

Tầng 2, Tòa nhà 4 tầng –Trường ĐH SPKT Hưng Yên, Khoái Châu, Hưng Yên

Giới Thiệu Khóa Học MCSA

Để có thể làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực IT bạn cần có những chương trình đào tạo đủ tốt, bên cạnh đó cũng cần có những chứng chỉ để đánh giá đúng, đủ trình độ và năng lực của bạn. Chương trình đào tạo và hệ thống chứng chỉ của Cisco, Microsoft, CompTIA, Ec-Council... là những cái tên đã khẳng định được uy tín mà cộng đồng IT trên thế giới tin cậy lựa chọn để học tập, sở hữu và là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá trình độ và năng lực của một chuyên gia IT.

Đối Tượng Tham Gia

sinh viên, nhân viên CNTT, IT...

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học MCSA


- Môn 70-680 : Installing and Configuring Windows 7
+ Installing, Upgrading, and Migrating to Windows 7
+ Configuring Disks and Device Drivers
+ Configuring File Access and Printers
+ Configuring Network Connectivity
+ Configuring Wireless Network Connections
+ Securing Windows 7 Desktops
+ Optimizing and Maintaining Windows 7 Client Computers
- Môn 70 – 290: Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment
+ Hướng dẫn sử dụng chương trình ảo hóa VMWare
+ Local User Group
+ Local Policy, Local Security Policy
+ Active Directory
+ Organizational Unit Structure
+ Domain User, Domain Group
+ Share, Offiline file
+ NTFS Permisstion
+ Disk Quota
+ User Profile
+ Home Folder
+ OU Delegate Control
+ Group Policy Object
+ Security Template
+ Terminal
+ Backup, Shadown Copy
+ Ôn tập
+ Thi hết môn
- Môn 70 – 291: Implementing, Managing, and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure
+ Network Basic
+ IP Address, Subnet
+ Routing
+ Network Address Translation (NAT)
+ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
+ Domain Name System (DNS)
+ Public Key Infrastructure (PKI)
+ Certification Authority
+ Key Recovery Agent
+ IIS, FTP
+ IP Security
+ Virtual Private Network (VPN)
+ Ôn tập
+ Thi hết môn
- Môn 70 – 351: TS: Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006, Configuring
+ Overview Firewall
+ Install ISA Server 2006 & Maintaining ISA Server
+ Enabling Access To Internet Resource
+ Configuring Template Firewall
+ Configuring Access To Internal Resource
+ Integrating ISA Server 2006 & Microsoft Exchange Server 2007
+ Web Filtering
+ Configuring Virtual Private Network Access For Remote Clients & Network
+ Caching
+ Monitoring
+ Ôn tập
+ Thi hết môn

TT Hưng Yên Aptech - ĐHSP Kỹ Thuật Hưng Yên
Tầng 2, Tòa nhà 4 tầng –Trường ĐH SPKT Hưng Yên, Khoái Châu, Hưng Yên
Người liên hệ: Văn phòng CS1
Điện thoại: 03213713319
Website: http://aptech.utehy.edu.vn - Email: aptechhy@utehy.edu.vn
Trung tâm Hưng Yên Aptech: Công nghệ thông tin và truyền thông ( http://aptech.utehy.edu.vn) thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là đơn vị đào tạo công lập. Năm 2003, dưới sự phát triển mạnh mẽ về nhu cầu nhân lực được đào tạo trình độ cao cho ngành Công nghệ thông tin, Trung tâm Hưng Yên Aptech ra đời với sự hợp tác giữa Trường ĐH SPKT Hưng Yên và Tập đoàn đào tạo Công nghệ phần mềm số một Thế giới (Aptech Ấn Độ). Trong quá trình phát triển, vào năm 2008, Trung tâm Hưng Yên Aptech và Trung tâm An ninh mạng Edulab sát nhập thành Trung tâm Hưng Yên Aptech.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản