Quản Trị Mạng Quốc Tế MCSA + MCSA 2008 + Messaging + Security

Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng Quốc Tế KHATECH

02 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Nha Trang, Khánh Hòa

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Mạng Quốc Tế

Chương trình Đào tạo Quản trị mạng MCSA 2008 (Microsoft Certified Solutions Associate) là chương trình đào tạo quản trị mạng mới nhất theo tiêu chuẩn của Microsoft được dịch sang Tiếng Việt nhằm trang bị cho học viên kiến thức nền tảng cũng như chuyên sâu về kiến trúc máy tính, hệ thống mạng chuyên nghiệp trong môi trường công ty vừa và lớn. Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng :
- Cài đặt, vận hành, bảo trì hệ thống mạng máy tính trên nền tảng Microsoft Windows Server 2008
- Xây dựng và quản trị hệ thống Email cho doanh nghiệp từ qui mô nhỏ đến qui mô rất lớn
- Trở thành Chuyên Gia trong lãnh vực “An Ninh Mạng Máy Tính”
- Vượt qua các kỳ thi Quốc tế Do Microsoft tổ chức để nhận chứng chỉ “MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) và MCSA 2008(Microsoft Certified Solution Associate) có giá trị toàn cầu

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên muốn trở thành nhà quản trị mạng Quốc tế

Thời Lượng

06 tháng

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Mạng Quốc Tế


Nội dung chương trình khóa học:
- Mạng Căn Bản & Windows 7
- Windows Server 2008, server administrator
- Windows Server 2008 Active Directory, configuring
- Windows Server 2008 Applications infrastructure, configuring
- Forefront Integrated Security
- Microsoft Exchange Server 2010, configuring
- Tăng cường chuyên đề quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng Quốc Tế KHATECH
02 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Nha Trang, Khánh Hòa
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 0583700993
Website: http://khatech.com - Email: info@khatech.com
Trung tâm đào tạo quản trị mạng quốc tế KHATECH được thành lập bởi những kỹ sư, giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo và triển khai hệ thống CNTT tại Khánh Hòa & TP.HCM, chúng tôi tự hào luôn đem lại những khóa học chuyên sâu hướng đến nhu cầu của doanh nghiệp, nhằm đào tạo những chuyên gia có kỹ năng và đáp ứng ngay nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực IT. Bằng cách liên tục nghiên cứu nhằm xác định chính xác lĩnh vực nóng hỏi nhất cũng như những kỹ năng cần thiết nhất trong ngành IT để trang bị cho học viên những kỹ năng này.
Đồng bộ tài khoản