Quản Trị Marketing

Trường Đại Học Bình Dương - BDU

504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Marketing

Marketing là việc nghiên cứu và tiếp cận thị trường, phát hiện ra các cơ hội kinh doanh và khai thác các cơ hội này một cách có hiệu quả. Chương trình Cử nhân Quản Trị Marketing trình độ đại học nhằm đào tạo ra các nhà Marketer chuyên nghiệp. Chương trình được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu về Marketing, truyền thông của các trường đại học trong và ngoài nước và với hơn 31 các chuyên gia marketing đang công tác tại các loại hình doanh nghiệp góp ý kiến. Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức
+ Có kiến thức cơ bản về Kinh tế - Xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Khả năng học tập nâng cao trình độ và kiến thức chuyên ngành Marketing như: tâm lý khách hàng, nghiên cứu Marketing, quản trị bán hàng, quảng cáo và tiếp thị, quản trị Marketing, quản trị thương hiệu, Marketing quốc tế, Marketing công nghiệp, Marketing ngân hàng
- Kỹ năng
+ Phân tích môi trường kinh doanh, nghiên cứu thị trường và hoạch định chiến lược, chương trình Marketing
+ Tổ chức nghiệp vụ bán hàng
+ Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh, chăm sóc khách hàng
+ Soạn thảo văn bản, chương trình, kế hoạch Marketing
+ Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng
+ Thiết kế chương trình quảng cáo
+ Làm việc theo nhóm, quản lý nhóm
-Thái độ
+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp
+ Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: đảm nhận các công việc về trong các cơ quan và tổ chức nhà nước về quản lý thị trường, quản lý xuất nhập khẩu, thương mại, làm việc trong phòng marketing, phòng kinh doanh, phòng quan hệ công chúng (PR), phòng quảng cáo tiếp thị,...

Đối Tượng Tham Gia

The quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Quản Trị Marketing. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu của tất cả các môn học: 143 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Marketing


- Môn học theo chương trình: 45 môn 116 tín chỉ (Đạo đức trong kinh doanh, Hành vi người tiêu dung, Marketing công nghiệp, Nghiên cứu Marketing,...)
- Tổng tín chỉ các nhóm bắt buộc tự chọn: 27 tín chỉ
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 01 - Phải Đạt 4 TC (Kinh tế phát triển, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kỹ năng giao tiếp,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 02 - Phải Đạt 6 TC (Địa lý kinh tế, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Tài chính tiền tệ,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 03 - Phải Đạt 10 TC (Quản trị dự án, Logicstic, Marketing trực tiếp,...)
+ Nhóm MH Bắt Buộc Tự Chọn 04 - Phải Đạt 7 TC (Khoá luận tốt nghiệp)

Trường Đại Học Bình Dương - BDU
504 Bình Dương, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Bình Dương
Điện thoại: 06503871601
Website: http://www.bdu.edu.vn - Email: info@bdu.edu.vn
Trường Đại Học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Với hình thức đào tạo: đào tạo chính quy tập trung, đào tạo không chính quy (Vừa làm vừa học, văn bằng hai, đào tạo từ xa qua phát thanh, truyền hình, mạng Internet, đào tạo trực tuyến tại 30 cơ sở tỉnh thành trong cả nước), ngoài ra Trường Đại Học Bình Dương có chương trình du học tại các trường liên kết như: Hoa kỳ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc,…Các cấp đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, đại học Liên thông, sau đại học (Thạc sĩ QTKD), chương trình MBA do Đại học Benedictine (Hoa kỳ) cấp bằng. Với sự phát triển mạnh mẽ theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại Học Bình Dương có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội cũng như cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - nhân văn, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo chương trình sau Đại học, Liên thông Đại học, Đại học hệ vừa học vừa làm, Đại học từ xa và Đào tạo hệ TCCN. Việc trường Đại học Bình Dương ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng thể hiện sự tương tác, gắn kết giữa các đơn vị trong toàn hệ thống rất chặt chẽ. Chính điều này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững của nhà trường.
Đồng bộ tài khoản