Quản Trị Nhà Hàng - Hệ Cao Đẳng Nghề

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP

140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Nhà Hàng

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh đào tạo ngành Quản trị Nhà hàng ở trình độ cao đẳng nghề. Chương trình đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt; có kiến thức chung về ngành Quản trị nhà hàng, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản trị kinh doanh nhà hàng; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong quản trị kinh doanh nhà hàng, thực hiện chuyên sâu trong quản trị kinh doanh nhà hàng; có khả năng học tập và thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Nhà Hàng


- Các môn học chung:
Chính trị
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng - an ninh
Tin học
Anh văn
- Các môn học, đào tạo nghề bắt buộc:
+ Môn học kỹ thuật cơ sở: Tâm lý khách du lịch; Kỹ năng giao tiếp; Tổng quan du lịch và khách sạn; Nghiệp vụ thanh toán; Dinh dưỡng...
+ Môn học chuyên môn nghề: Anh văn chuyên ngành QTNH, ; Văn hóa ẩm thực; Xây dựng thực đơn; Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam. Phương pháp tổ chức tiệc; Quản lý dịch vụ ăn uống...

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP
140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319
Website: http://www.cntp.edu.vn - Email: cntp@cntp.edu.vn
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1982, lịch sử hình thành và phát triển Trường được đổi tên và nâng cấp qua các giai đoạn. Đến ngày 23/02/2010, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Trường có nhiệm vụ :
+ Đào tạo các trình độ, đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề.
+ Đào tạo lại và đào tạo nâng cao.
+ Đào tạo sau đại học khi đủ điều kiện.
+ Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ.
+ Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
+ Tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hiện nay, Trường có 12 khoa, 11 phòng, ban chức năng và 07 trung tâm.
Đồng bộ tài khoản